آرشیو برچسب‌ها: صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص

نکاتی در مورد تنظیم صورتجلسات تغییرات و تصمیمات شرکت ها و موسسات غیرتجاری یکی از چیزهایی که برای رسمی کردن و ثبت تغییرات و تصمیم های شرکت نیاز داریم صورتجلسه می باشد.در این صورت جلسه اعضا به یکی از سهامداران یا مدیران شرکت یا وکیل رسمی شرکت وکالت می دهند تا به نمایندگی از دیگر […]

نحوه ی تغییرات شرکت سهامی خاص پس از ثبت موسسه حقوقی کریم خان در مطلب ذیل به بررسی دقیق تغییرات شرکت سهامی خاص بعد از ثبت می پردازد.برخی اوقات موسسه به جهت آن که امکان انطباق خویش با تحولات اقتصادی داخل و خارج را داشته باشد، نیازمند تغییراتی است. موسسات سهامی خاص هم از چنین […]