آرشیو برچسب‌ها: شرایط اخذ جواز تاسیس

مقصود از جواز تاسیس ، به گواهی گفته می شود که سرمایه گذاران تولیدی با دریافت آن مجاز به فعالیت اقتصادی در شهرک های صنعتی می گردند.همانگونه که می دانید هر کسب و کار و فعالیت اقتصادی نیاز به دریافت مجوزهایی از دستگاه های دولتی دارد.این مجوزها به خاطر ساماندهی و نظارت بر فعالیت این […]

جواز تاسیس ، به مجوزی گفته می شود که به اشخاص حقیقی و یا حقوقی برای سرمایه گذاری و یا فعالیت در زمینه خاصی داده می شود. در حقیقت ، طبق این مجوز، به دارنده آن اجازه داده می شود تا در چارچوب طرح مورد تصویب وزارت صنایع و معاون نسبت به احداث واحد تولیدی […]

اخذ جواز تاسیس اخذ جواز تاسیس به گواهی و مجوزی که جهت سرمایه گذاری و همچنین تولید در شهرک های صنعتی صادر می شود جواز تاسیس می گویند.جواز تاسیس عموما با استناد به نوع محصول از وزارت صنعت،معدن،تجارت یا جهاد کشاورزی یا وزارت بهداشت و… دریافت می شود. مدت زمان اعتبار جواز تاسیس یک سال […]