آرشیو برچسب‌ها: ختم تصفیه

نکاتی در باب برچیدن تجارت همراه با انحلال شرکت تجاری در ابتدا تعریفی از انحلال شرکت تجاری ارائه می دهیم.در تعریف شرکت های تجاری می توان این گونه گفت که در شرکت های تجاری دو یا چند نفر با یکدیگر توافق می کنند که سرمایه های خود را به اشتراک گذاشته و آن را به […]

نکاتی در خصوص آثار انحلال شرکت بعد از انحلال شرکت میبایست به حالت اشاعه اموال خاتمه داده شود و حیات شرکت به کل به پایان رسیده باشد.نتیجتاً،اموال میبایست مابین شرکا تقسیم گردد،اما چون خود شرکت طی حیات خود با اشخاص ثالث معامله نموده است و طلبکارانی دارد که پیش از تقسیم دارایی شرکت به انحلال […]