آرشیو برچسب‌ها: ثبت علائم تجاری در ایران

نکاتی درباره عمل ثبت تجاری براساس قانون تجارت ، تجار وظیفه دارند به اعمال عمل ثبت تجاری تجارتخانه خود در یکی از اداره ای دایر یا شعبه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هستند . این واحدها به موجب مقررات وزارت دادگستری ( قوه قضاییه ) در جایگاه گوناگون کشور درحال حاضر تاسیس گردیده […]

 چگونگی ثبت اجباری و اختیاری علائم تجاری موسسه حقوقی ثبت کریم خان در رابطه با ثبت اجباری و اختیاری علائم تجاری به شما توضیحاتی ارائه می نماید.علامت تجاری ابزاری است که به تاجر یا تولیدکننده جنس این مجوز را می دهد اجناس خویش را از اجناس دیگران تعیین نماید.در کشور ایران برای نخستین بار در […]

ثبت علائم تجاری مطابق با تبصره ۱ قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات که در اول تیرماه ۱۳۱۰ به تصویب رسیده است، ثبت علائم تجاری در ایران به صورت اختیاری می باشد، به جز در مواردی که دولت ثبت آن را اجباری نماید. بنابراین، بر اساس آئین نامه ی آن ثبت علامت تجاری اجباری نیست. […]