آرشیو برچسب‌ها: ثبت شرکت

شرکت قراردادی است که بین افراد حقیقی ( مردم عادی ) و یا حقوقی ( شرکت ها ) منعقد می گردد تا براساس آن سرمایه و توانایی یا خود را در براساس قوانین جهت کسب منفعت به اشتراک بگذارند. ماده ۲۰ قانون تجارت انواع شرکت را به ترتیب زیر در نظر می گیرد : سهامی […]

نکاتی در مورد سامانه ثبت شرکت ها این روزها به توجه به سیستمی شدن کلیه کارها شما می توانید کار ثبت شرکت خود را به صورت سیستمی از طریق سامانه ثبت شرکت ها انجام دهید و بدین ترتیب در وقت و زمان خود صرفه جویی کنید. جهت انجام کار ثبت شرکت باید به آدرس وبسایت […]

توضیحاتی در باب آگهی ثبت شرکت برای اینکه عموم مردم از موارد ثبت شده اخیر اطلاع داشته باشند انتشار آگهی صورت می گیرد.بنابراین متقاضی باید مبلغ معین شده برای روزنامه رسمی را به حساب مربوطه واریز نماید و رسید آن را ضمیمه پرونده ثبتی کند.همچنین در روزنامه رسمی همه قوانین و مقررات و مسائل حقوقی […]

توضیحی در باب مراحل ثبت شرکت ثبت کریم خان در این مقاله سعی دارد ضمن بررسی مختصر مدارک لازم برای ثبت انواع شرکت ها توضیحی مفصل در خصوص مراحل ثبت شرکت را به شما ارائه دهد.پس با ما همراه باشید. همانگونه که می دانید براساس ماده ۲۰ قانون تجارت شرکت های تجاری به هفت نوع […]