آرشیو برچسب‌ها: ثبت شرکت

در این مقاله ثبت کریم خان قصد دارد در خصوص نحوه درخواست ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شرکت ها اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می دهد. برای بوجود آمدن فضایی مطلوب و مساعد ، رسیدگی به چگونگی تشکیل شرکت ها کاری ضروری و غیر قابل اجتناب می باشد. ثبت شرکت هم در واقع نوعی […]

بعضی اوقات یک شرکت همه مراتب ثبت را اجرا کرده و شرکت ثبت شده ولی به علل گوناگون مانند تضاد بین شرکت و …. اقدامانی را انجام نمی دهند و به این ترتیب بدون فعالیت می مانند.اگر اداره دارایی از عدم فعالیت شرکت آگاهی نداشته باشد در این صورت برای شرکت مالیات تعیین می نماید. […]

ثبت شرکت های خارجی در ایران براساس ماده ۱ قانون ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰ هر موسسه ای که در کشور ما تاسیس و مرکز اصلی آن در ایران قرار داشته باشد ، شرکت ایرانی به شمار می آید و برعکس هر شرکتی که در کشور ما تاسیس نگردد و یا مرکز اصلی آن در […]

می خواهم ثبت شرکت کنم اما…. آیا این جمله شما را توصیف می کند؟ پس با ما همراه باشید.. ثبت شرکت،باعث ایجاد ارزش و منزلتی به یک شرکت می شود و سبب علاقه و توجه بیشتری در همکاران برای انجام فعالیت ها می گردد. در ثبت شرکت ،مسئولین ، امور را بررسی می کنند تا […]