آرشیو برچسب‌ها: ثبت شرکت سهامی

قبل از اینکه وارد مبحث تقسیم دارایی شویم در خصوص انحلال و تصفیه شرکت های تجاری توضیحاتی را به شما ارائه می دهیم.انحلال به معنای پایان فعالیت شرکت نیست بنابراین در زمان انحلال شرکت ، شخصیت حقوقی شرکت به پایان نمی رسد بلکه وارد مرحله تصفیه می گردد.در زمان تصفیه شرکت بدهی های شرکت پرداخت […]

شرکت سهامی به شرکتی می گویند که سرمایه آن به سهام تقسیم گشته و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها می باشد. این شرکت، به عنوان کامل ترین نوع شرکت سرمایه ای شرکتی تجاری می باشد که در آن حقوق شرکاء که سهامدار نامیده می شوند، به واسطه اوراق قابل معامله […]

سازماندهی شرکت سهامی ، به شکل دموکراتیک ، بر عهده سه رکن اصلی شرکت می باشد : رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی ) ، رکن اداره کننده ( هیات مدیره ) و رکن نظارت کننده ( بازرس). هیاتی از بین سهامداران شرکت سهامی انتخاب می شوند که شرکت را اداره می کند. مدیران شرکت […]

ثبت کریم خان در  این مقاله در خصوص چگونگی شناسایی آورده شرکاء در شرکت سهامی اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می دهد. شرکتهای سهامی براساس قوانین ، اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه نقدی و مستندات مربوط به سرمایه غیر نقدی دریافت می شود.براساس ماده ۴ نظامنامه قانون تجارت، در شرکتهای سهامی، توسط […]