آرشیو برچسب‌ها: ثبت شرکت سهامی

نکاتی در خصوص شیوه و شرایط انتخاب بازرسان پس از تشکیل و ثبت شرکت سهامی ۱- شیوه انتخاب بازرسان : شایان ذکر است ، اولین بازرس یا بازرسان در شرکت سهامی عام توسط مجمع عمومی موسس و در شرکت سهامی خاص به وسیله موسسان منتخب میشوند. بعد از تاسیس و ثبت شرکت ، انتخاب و […]

آشنایی با شرکت سهامی ثبت کریم خان در این مقاله در خصوص شرکت سهامی خاص و چگونگی تاسیس آن سخن می گوید.سرمایه در شرکت سهامی به سهام تقسیم بندی شده و وظیفه دارندگان آن به مبلغ اسمی سهام آن ها محدود می باشد.بنابر ماده ۲ لایحه ذکر شده “شرکت سهامی هرچند که موضوع فعالیت آنها […]

توضیحاتی در خصوص شرکت سهامی از شرکت های موجود در ماده ۲۰ قانون تجارت،شرکت سهامی است. در شرکت سهامی سرمایه آن به سهام تقسیم بندی شده و وظیفه هر یک از صاحبان سهام به مبلغ اسمی آن ها محدود است. مطابق ماده ۲ لایحه دکر شده “شرکت سهامی هرچند که موضوع فعالیت آنها بازرگانی نباشد،شرکتی […]

از موسسه هایی که در ماده ۲۰ قانون تجارت از آن ها یاد شده ،شرکت سهامی می باشد. سرمایه در شرکت سهامی به سهام تقسیم بندی شده و وظایف دارندگان سهام به مبلغ اسمی سهام آن ها محدود می باشد. شرکت سهامی که به عنوان شرکت بازرگانی به شمار می آید.اگرچه که عنوان فعالیت آن […]