آرشیو برچسب‌ها: تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی

“برای تمدید کارت بازرگانی می توانید به کارشناسان مجرب ما در ثبت کریم خان مراجعه نمایید” کارت بازرگانی به مجوزی می گویند که به دارنده ی آن،اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اجازه داده می شود تا به امر تجارت خارجی بپردازد.مطابق ماده ی ۳ قانون صادرات و واردات ،هر شخص اعم از اشخاص حقیقی […]

تمدید کارت بازرگانی موسسه حقوقی ثبت کریم خان در رابطه با شرایط تمدید کارت بازرگانی توضیحاتی را ارائه می نماید.کارت بازرگانی به وسیله ی شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان ها به اسم درخواست کنندگانی که دارای شرایط ذیل باشند صادر می شود.(تمامی شرکت های تعاونی کارت بازرگانی خود […]

مراحل تمدید کارت بازرگانی تقریبا مشابه مراحل اخذ کارت بازرگانی است. میزان اعتبار کارت بازرگانی بر اساس درخواست متقاضیان از یک سال تا پنج سال بوده و چنانچه مورد تایید وزارت بازرگانی باشد اعتبار دارد. تمدید کارت بازرگانی با ارائه ی مدارک لازم برای مدت مذکور انجام می گیرد و در سری بعد نیز به […]