آرشیو برچسب‌ها: تغییرات شرکت

تغییرات شرکت های خارجی موسسه ثبت کریم خان قصد دارد در این مقاله در خصوص ثبت تغییرات در شرکت های خارجی توضیح می دهد.تشخیص خارجی یا ایرانی بودن شرکت کار چندان دشواری نمی باشد. شرکت هایی که در ایران تاسیس شود و مرکز اصلی آن ها ایران باشد ،ایرانی و بقیه شرکت ها خارجی محسوب […]

هیئت مدیره یا مدیر تصفیه در این مطلب موسسه حقوقی ثبت کریم خان یک نمونه آگهی دعوت تغییرات در شرکت سهامی و نمونه تعهدنامه هیئت مدیره را در اختیار شما قرار می دهد. بسمه تعالی نمونه تعهدنامه هیئت مدیره بر اینکه سود انباشته به تمامی سهام داران از طریق افزایش سهام پرداخت شد اداره محترم […]