آرشیو برچسب‌ها: تعریف سهام

تعریف سهام طبق توضیحات درج شده در ماده ۲۴ بخش ۲ قانون تجارت ، سهام بخشی از دارایی شرکت سهامی که نشان دهنده ی میزان شراکت داشتن و حس تعهد داشتن و سود و منفعت صاحب آن در شرکت سهامی می باشد . ورقه سهم سند قابل معامله ای است که نماینده مقدار سهامی می […]

شرایط صدور ورقه سهام شرکت سهامی بعد از ثبت شرکت الف)سرمایه همان گونه که در مقالات قبلی ثبت کریم خان بیان شده بود ، در اساسنامه شرکت سرمایه نیز مشخص می شود.در زمان تاسیس، شرکت های سهامی عام نباید سرمایه آنها از پنج میلیون ریال و شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال کمتر […]