آرشیو برچسب‌ها: تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام

توضیحاتی در خصوص شرایط تبدیل قالب شرکت های تجاری ثبت شده موسسه ثبت کریم خان در این مطلب در خصوص شرایط تبدیل قالب شرکت های تجاری ثبت شده توضیحاتی را ارائه می دهد.تبدیل شرکت به ثبت رسیده به معنی دگرگون نمودن و تغییر حیطه امور شرکت می ‎باشد. در تعبیر حقوقی تبدیل شرکت به معنی […]

تبدیل شرکت سهامی و لزوم به ثبت رساندن آن موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مقاله قصد دارد در رابطه با تبدیل شرکت سهامی و لزوم ثبت آن توضیحاتی ارائه نماید.تبدیل شرکت به معنای تغییر شکل آن می باشد و تغییر شکل شرکت سبب از بین رفتن و ایجاد مجدد شخصیت حقوقی آن نمی […]

وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده به صورت کلی عبارت است از : افزایش سرمایه ی شرکت، کاهش سرمایه ی شرکت، تغییرات اساسنامه ی شرکت، انحلال شرکت پیش از مهلت مقرر و یا تغییر نوع شرکت. موسسه ثبت شرکت کریم خان در مورد انحلال شرکت پیش از […]