آرشیو برچسب‌ها: انواع شرکت های تجاری

ثبت شرکت در اردبیل اشخاصی می خواهند در استان اردبیل به صورت هدفمند کسب و کار داشته باشند میبایست به گونه ای به فعالیت خود وجهه قانونی بدهند که یکی از راه های انجام این کار ثبت شرکت تجاری می باشد. در ادامه ثبت کریم خان انواع شرکت های تجاری را برای شما نام می […]

انواع شرکت های تجاری در ایران ثبت کریم خان قصد دارد انواع شرکت های تجاری را در این مقاله توضیح دهد.از همان زمان های اولیه که مردم با امر تجارت آشنا شدند به مساله مشارکت توجه و التفات ویژه ای نشان داده اند.در مجمع القوانین حمورابی مقرراتی در خصوص تاسیس شرکت ها و تنظیم قراردادهایی […]

براساس ماده ۲۰ قانون تجارت ایران شرکت های تجاری ۷ نوع هستند که ثبت کریم خان در ادامه به توضیح آن می پردازد. انواع شرکت های تجاری شرکت سهامی شرکت با مسئولیت محدود شرکت تضامنی شرکت مختلط غیر سهامی شرکت مختلط سهامی شرکت نسبی شرکت تعاونی تولید و مصرف ثبت کریم خان در این مقاله […]

تفاوت شرکت های سرمایه و اشخاص موسسه حقوقی ثبت کریم خان قصد دارد در این مطلب توضیحاتی در خصوص تفاوت های شرکت های سرمایه و اشخاص را به شما ارائه دهد.شرکت های تجاری را میشود از نظر طرح یکی از دو بنیاد سرمایه یا منش و معتبر بودن شخصی شرکا در شرکت تجاری و هم […]