آرشیو برچسب‌ها: انواع شرکت های تجاری

براساس ماده ۲۰ قانون تجارت ایران شرکت های تجاری ۷ نوع هستند که ثبت کریم خان در ادامه به توضیح آن می پردازد. انواع شرکت های تجاری شرکت سهامی شرکت با مسئولیت محدود شرکت تضامنی شرکت مختلط غیر سهامی شرکت مختلط سهامی شرکت نسبی شرکت تعاونی تولید و مصرف ثبت کریم خان در این مقاله […]

تفاوت شرکت های سرمایه و اشخاص موسسه حقوقی ثبت کریم خان قصد دارد در این مطلب توضیحاتی در خصوص تفاوت های شرکت های سرمایه و اشخاص را به شما ارائه دهد.شرکت های تجاری را میشود از نظر طرح یکی از دو بنیاد سرمایه یا منش و معتبر بودن شخصی شرکا در شرکت تجاری و هم […]

در زمان های گذشته،در جهت بازدهی اقتصادی بیشتر افراد با اندوختن سرمایه و تلاش خود و دیگران آشنا بوده اند.در طول تاریخ این تلاش و فعالیت شکل های گوناگونی به خود گرفته است،در گذشته و بعد از آن ، گروه هایی از دو یا چند نفر تشکیل شده بودند و به فعالیت های پایدار می […]

اهلیت خارجیان در خصوص تشکیل و ثبت شرکت تجاری در ایران درباره شایستگی شرکت های تجاری، با ارزش ترین نکته این است که افراد حقوقی حائز شایستگی باشند .شرکت های تجاری به جز عناوینی که جهت اعمال آن تاسیس شده ، اهلیت شرکت در یک شرکت تجاری دیگر را هم شامل می شوند. پس امکان […]