آرشیو برچسب‌ها: انواع شرکت های تجاری

شرایط تبدیل قالب شرکت های تجاری ثبت شده موسسه حقوقی کریم خان در خصوص تبدیل شرکت های تجاری ثبت شده توضیحاتی ارائه می دهد: تبدیل شرکت به ثبت رسیده به معنی دگرگون نمودن و تغییر حیطه امور شرکت می ‎باشد. در تعبیر حقوقی تبدیل شرکت به معنی شرکت بدون ازبین بردن شخصیت حقوقی پیشین و تشکیل […]

“ثبت شرکت سریع و ارزان در دپارتمان تخصصی ثبت کریم خان “ زمانی که دو یا چند نفر که هر یک مقداری سرمایه گذاشته و با آن عملیات تجارتی انجام می دهند ودر سود و زیان حاصله را سهیم می شوند و به موجب آن قراردادی بین هم تنظیم می کنند شرکت تجاری تشکیل می […]

توضیحی در خصوص مفهوم شرکت های تجاری موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مقاله قصد دارد در خصوص دلایل ایجاد و راه اندازی شرکت های تجاری سخن بگوید. شرکت تجاری به شرکتی گفته می شود تشکیل شده از سازمانی که بین دو یا چند نفر ایجاد می شود که در آن هر یک سهمی به […]

شرایط ثبت شرکتها چگونه است؟ تعریف شرکت موسسه حقوقی ثبت کریم خان در رابطه با شرایط تشکیل و ثبت شرکتها توضیحاتی ارائه می نماید.با آنکه تعریف شرکت در قانون تجارت نادیده گرفته شده است ولی ماده ۲۰ مقررات ذکر شده شرکت های تجاری را به صورت زیر بیان نموده است. شرکتهای سهامی شرکتهای با مسئولیت […]