آرشیو برچسب‌ها: اقسام شرکت های تجاری

“ثبت شرکت سریع و ارزان در دپارتمان تخصصی ثبت کریم خان “ زمانی که دو یا چند نفر که هر یک مقداری سرمایه گذاشته و با آن عملیات تجارتی انجام می دهند ودر سود و زیان حاصله را سهیم می شوند و به موجب آن قراردادی بین هم تنظیم می کنند شرکت تجاری تشکیل می […]

تعریف شرکت ها شرکت های تجاری، از مجموع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی جهت انجام عملیات تجاری و کسب سود و منفعت به وجود می آید. آن دسته از شرکت هایی که مقصود از تاسیس آن ها تجارت نیست و به امور تجاری نمی پردازد،این شرکت ها به شرکت های حقوقی یا مدنی […]