آرشیو برچسب‌ها: افزایش سرمایه شرکت

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مطلب اظهارنامه ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص را ارائه می دهد. نام شرکت………………………………………. ۲-مجمع عمومی فوق العاده مورخ………………..و هیات مدیره مورخ………………. ۳-مبلغ سرمایه قبل از افزایش:………………………………………………………… ۳-مبلغ سرمایه پس از افزایش و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک: ………………………………………………………………………………………. ۴-تعداد سهام با نام – […]

نحوه ی تغییرات در سرمایه شرکت سهامی خاص به چه صورت است؟ موسسه حقوقی ثبت کریم خان لازم دانست در خصوص تغییرات در سرمایه شرکت سهامی خاص و لزوم ثبت آن توضیحاتی ارائه نماید.امکان اعمال تغییرات در سرمایه شرکت به دلیل بحران های مالی و بی ثباتی اقتصادی وجود دارد و این تغییری که در […]

افزایش سرمایه شرکت افزایش سرمایه شرکت به معنای افزایش تعداد سهام منتشر شده به وسیله ی شرکت های سهامی که می بایست بر اساس شرایطی که قانون تعیین نموده است انجام گیرد. ثبت شرکت کریم خان در ذیل در رابطه با هر کدام از آن شرایط توضیح خواهد داد.   شرایط افزایش سرمایه شرکت بالا […]

الزامات تغییرات اساسنامه ی شرکت به چه نحوه ی است؟ موسسه حقوقی ثبت کریم خان در رابطه با الزامات تغییرات اساسنامه ی شرکت اطلاعاتی ارائه می نماید.بعضی اوقات شرکت برای آنکه بتواند خود را با دگرگونی های اقتصادی خارج و داخل آن وقف دهد می بایست تغییراتی روی چارچوب اولیه حقوقی که برای فعالیت اقتصادی-تجاری […]