آرشیو برچسب‌ها: افزایش سرمایه شرکت

ممکن است در طول حیات شرکت،شرکا قصد داشته باشند کاهش یا افزایش سرمایه دهند.این تغییر ممکن است برای افزایش یا کاهش سرمایه باشد. ثبت کریم خان در این مطلب به بررسی افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود می پردازد.قبل از هر چیز لازم است در خصوص سرمایه شرکت با مسئولیت محدود نیز توضیحاتی ارائه دهیم. […]

تغییر در سرمایه شرکت به دلیل نوسانات اقتصادی و همچنین بحران های مالی ممکن است حاصل شود و ضرورتاَ ایجاب نماید که سرمایه اولیه شرکت افزایش نموده یا اینکه تقلیل و کاهش یابد و این در موردی است که گزارش هیئت مدیره مبتنی بر تغییر سرمایه شرکت اعم از کاهش یا افزایش بوده و بازرس […]

افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود و مدارک آن مدارک لازم برای افزایش سرمایه به وسیله افزایش سهم الشرکه ( عنوان صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده ) عرضه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به همراه امضاء تمامی شریکان . عرضه فهرست اسامی شریکان و مقدار سهم الشرکه آنها پیش و پس از افزونی سرمایه به […]

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مطلب اظهارنامه ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص را ارائه می دهد. نام شرکت………………………………………. ۲-مجمع عمومی فوق العاده مورخ………………..و هیات مدیره مورخ………………. ۳-مبلغ سرمایه قبل از افزایش:………………………………………………………… ۳-مبلغ سرمایه پس از افزایش و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک: ………………………………………………………………………………………. ۴-تعداد سهام با نام – […]

  • 1
  • 2