آرشیو برچسب‌ها: اخذ کارت بازرگانی

براساس تبصره ۱ جزء ۱۱-۱-۲ بند ۲ ماده ۱۱ اساس نامه اجرایی قانون صادرات و واردات و در جهت ترفیع ابعاد علمی درخواست کنندگان اخذ کارت بازرگانی جدید، حاضرشدن در کلاس های آموزشی از بهر همه درخواست کنندگان که نخستین بار به اخذ کارت بازرگانی مبادرت نموده اند به تفسیر ذیل می باشد. مدرک تحصیلی […]

کارت بازرگانی به مجوزی اطلاق می شود که این امکان را به اشخاص حقیقی و حقوقی می دهد تا در زمینه واردات و صادرات تجارت نمایند.در کشور ما بازرگانان تنها با داشتن کارت بازرگانی می توانند به  واردات و صادرات بپردازند.به موجب ماده یک آیین نامه صدور کارت بازرگانی، اشخاص حقیقی یا حقوقی که در […]

تعلیق کارت بازرگانی کارت بازرگانی جز مهم ترین و اصلی ترین مدارک مربوطه با مباحثه واردات و صادرات کالا می باشد.این کارت جوازی است که مبنی بر ماده ۲قانون اجازه ی صادرات و واردات برای اشخاص حقیقی یا حقوقی برای امور بازرگانی خارجی می دهد.به موجب قوانینی که درحال حاضر بکارگرفته میشود انقضایی کارت بازرگانی […]

نکاتی در خصوص شرایط لازم جهت اخذ کارت بازرگانی “دریافت سریع کارت بازرگانی در موسسه تخصصی حقوقی ثبت کریم خان” کارت بازرگانی جزمدارک اصلی وضروری در رابطه با مبحث واردات و صادرات به شمار می رود.با داشتن کارت بازرگانی به اشخاص حقیقی یا حقوقی بنابر ماده ۲قانون صادرات و وادرات این امکان را بوجود می […]