آرشیو برچسب‌ها: اختیارات خاص هیئت مدیره

تصمیمات در خصوص اداره شرکت توسط هیئت مدیره صورت می گیرد.در ابتدای این مقاله با ثبت کریم خان همراه باشید تا چند نکته را در این خصوص به شما یادآور شویم. بنا بر ماده ۱۰۷ لایحه قانونی تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص سه نفر و در شرکت سهامی عام پنج نفر می […]