آرشیو برچسب‌ها: اتحادیه تعاونی

برای تاسیس هر تعاونی – اعم از ” شرکت تعاونی ” یا ” اتحادیه تعاونی ” – باید هیئتی به نام ” هیئت موسس ” تشکیل شود. قانون بخش تعاونی می گوید : ” هیئت موسس عبارت است از عده ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی مربوط که اقدام به تاسیس تعاونی می […]

تعریف اتحادیه تعاونی اتحادیه تعاونی با عضویت تعاونی هایی که موضوع فعالیت واحد داشته باشند ، در سطح شهرستان یا استان تشکیل می گردد.اتحادیه میبایست حداقل دارای هفت عضو باشد. شرکت های تعاونی واتحادیه ی استانی مجازند با مجوز وزارت تعاون اتحادیه تعاونی مرکزی تشکیل دهند. بنابراین انواع اتحادیه های تعاونی عبارت اند از : […]