انحلال شرکت ثبت شده

هدف از جمع آوری این مطالب کسب آگاهی از نحوه انحلال شرکت خارجی می باشد که ثبت شرکت کریمخان به تشریح آن پرداخته است. حتی اگر تمام شرکت های خارجی بر اساس قوانین و مقررات کشور متبوع خود ثبت شده باشند که اکثر مواقع فعالیت آن ها به صورت سهامی یا مسئولیت محدود می باشد، با این حال می بایست برای فعالیت در قلمرو جمهوری اسلامی ایران از قوانین و مقررات خاصی تبعیت نمایند. مطابق با ماده ی سوم قانون در رابطه با ثبت شرکت ها مصوب 1310، هر شرکت خارجی برای اینکه قادر باشد توسط شعبه یا نماینده ای در ایران به امور تجاری یا صنعتی یا مالی اقدام نماید لازم است شرکت در کشور اصلی خود قانونی شناخته شده باشد و همچنین در اداره ی ثبت اسناد تهران ثبت شده باشد. بر اساس ماده ی 5 قانون ثبت شرکت ها، نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی مشروط بر اینکه بخواهند در ایران فعالیت نمایند موظف به ثبت شرکت در ایران می باشند. عدم ثبت باعث صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول شده و همچنین در پی آن از فعالیت شرکت و شعبه ی آن در ایران جلوگیری به عمل می آید.

همچنین بر اساس ماده ی 4 آئین نامه ی اجرایی نحوه ی تاسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران (مصوب 28/12/1387 هیئت وزیران) تشریفات تاسیس شعب بانک های خارجی در ایران مطابق دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی خواهد بود و طبق ماده ی 9 آئین نامه ی اجرایی نحوه ی تاسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران (مصوب 28/12/1387 هیات وزیران) شعب بانک های خارجی در ایران می بایست تحت نظر بانک مرکزی ایران فعالیت نمایند و ضوابط نظارتی مربوط به نسبت های نقدینگی، ایفای تعهدات و محدودیت هایی که به تسهیلات تعهدات کلان مربوط می باشد و همچنین ساز و کارهای مرتبط با نظام کنترل های داخلی که توسط بانک مرکزی تعیین شده است را رعایت نمایند.

شرکت های خارجی که در کشوری که به ثبت رسیده اند شرکت قانونی شناخته می شوند، این شرکت ها مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع، قادر خواهند بود در زمینه هایی که بوسیله ی دولت جمهوری اسلامی ایران مشخص می شوند و در چارچوب قوانین و مقررات کشور اقدام به ثبت شعبه یا نمایندگی خود نمایند. چنانچه قصد دارید به ثبت شعبه شرکت خود در ایران بپردازید می توانید به ثبت کریم خان مراجعه نمایید و با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن این مهم را به سرانجام رسانید.

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در ادامه نکاتی در خصوص انحلال شعبه را به شما ارائه می دهد.

انحلال شعبه

بر اساس قاعده ی کلی انحلال هر شخصیت حقوقی به دو صورت امکان پذیر است :

الف) با تصمیم صاحبان آن
ب) به حکم مراجع ذیصلاح

اما در آئین نامه ی مذکور فقط حالت دوم پیش بینی شده که ماده ی 6 معین نموده است : افرادی که مجوز فعالیت آن ها توسط مراجع ذیصلاح لغو می گردد موظف می باشند در مدت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی اقدام به انحلال شعبه خود و یا نمایندگی آن نمایند و امور تصفیه آن را انجام دهند.

تبصره: شرکت هایی که مجوز فعالیت آن ها تمدید نمی شود ، 6 ماه مهلت دارند تا اقدام به انحلال شرکت ثبت شده خود نمایند و به انجام امور تصفیه آن بپردازند.

بر اساس ماده ی 10 مطابق آئین نامه ی اجرایی نحوه ی تاسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران(مصوب 28/12/1387 هیات وزیران) امکان تعطیلی شعبه ی یک بانک خارجی در ایران در حالات زیر امکان پذیر خواهد بود :

الف) عدم رعایت دستورالعمل های بانک مرکزی به درخواست بانک خارجی مبنی بر تعطیلی شعبه ی خود
ب) عدم رعایت دستورالعمل های بانک مرکزی
ج) در صورت احراز بانک مرکزی به نادرست بودن اطلاعات ارائه شده توسط بانک خارجی
د) در صورت توقف فعالیت های شعبه بیش از یک هفته بدون مجوز بانک مرکزی

همچنین ماده ی 12 آئین نامه ی اجرایی نحوه ی تاسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران معین نموده است : بانک خارجی قبل از ایفای تعهدات شعبه ی خود قادر نخواهد بود در برابر بستانکاران و سایر مشتریان در ایران اقدام به تعطیلی یا انحلال شعبه خود نماید.

تصمیم در رابطه با انحلال شرکت می بایست به مرجع ثبت شرکت ها اعلام گردد تا پس از اینکه به ثبت رسید به اطلاع عموم برسد. ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت و اعلام انحلال شرکت بدون اثر بودن آن در مقابل اشخاص ثالث می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *