شرکت های تعاونی مسکن و شرکتهای تعاونی اعتبار از دید قانون شرکت های

شرکت های تعاونی مسکن و شرکتهای تعاونی اعتبار از دید قانون شرکت های


دیدگاه قانون شرکت های تعاونی در خصوص شرکت های تعاونی مسکن و شرکت های تعاونی اعتبار

موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان در این مقاله در خصوص دیدگاه قانون شرکت های تعاونی در خصوص شرکت های تعاونی مسکن و شرکت های تعاونی اعتبار سخن می گوید.

شرکتهای تعاونی مسکن :

ماده 81 قانون شرکت های تعاونی بدون اشاره به اینکه چه اشخاصی با عضویت خود می توانند به تشکیل شرکت های تعاونی مسکن بپردازند این گونه می گوید که:
« شرکت تعاونی مسکن برای تمام یا قسمتی از امور مندرج زیر تشکیل می شود »
1. تهیه زمین و ساختمان و خانه و آپارتمان های مسکونی و واگذاری خانه ها و آپارتمان ها به صورت نقدی و یا به اقساط به اعضاء، همچنین ایجاد تأسیسات عمومی مورد استفاده مشترک آنان.
2. خرید واحدهای مسکونی و فروش آن به اعضاء به صورت نقدی و یا اقساطی
3. واگذاری واحدهای مسکونی ملکی شرکت در قالب اجاره به اعضاء
4. انجام خدمات نقشه کشی،مهندسی و معماری برای اعضاء و نظارت در ساختمان متعلق به آنها
5. انجام تعمیرات ساختمان های ملکی اعضاء و یا اقداماتی در خصوص لوله کشی و کابل کشی و به وجود آوردن دستگاه های تهویه و حرارت مرکزی
6. نگاهداری و اداره ساختمان ها،تأسیسات و انجام خدمات عمومی مربوط .

در ادامه ثبت کریمخان نکاتی در خصوص شرکت های تعاونی مسکن را به شما ارائه می دهد.

نکاتی در زمینه شرکت های تعاونی مسکن :

اولین نکته ای که باید به آن اشاره کنیم این است که قانون اشخاصی را که شرایط عضویت در شرکت تعاونی مسکن را دارند مشخص نکرده است و نمی توان از تعریفی که از شرکت های تعاونی مسکن شده مشخص نمود که چه اشخاصی قادر به عضویت در این شرکت های تعاونی هستند.
اما عرفا و منطقاً باید پذیرفت که اشخاص هم صنف،هم حرفه،همکار،هم محله،بدون قید محدودیت و در سراسر کشور،می توانند به تاسیس شرکت های تعاونی بپردازند;مانند شرکت تعاونی مسکن کارمندن وزارت بهداری، شرکت تعاونی مسکن کارگران کارخانه های شرکت تعاونی مسکن کارمندان اداره ثبت اسناد و غیره .

دومین نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که از آنجایی که مسئله مسکن یکی از مهم ترین مسائل در کشور ما به حساب می آید منابع مالی در شرکت های تعاونی مسکن تنها به سرمایه شرکت محدود نمی شوند بلکه دولت در این زمینه پیشگام بوده و با در اختیار گذاشتن اعتبارات بانک مسکن ایران ( در حدود مقررات) و در مورد شرکت های تعاونی کارگری با قرار دادن اعتبارات بانک رفاه کارگران، شرکت های تعاونی مسکن را در تحقق اهداف خود یاری می نماید.این است که براساس ماده 82 قانون شرکت های تعاونی،منابع مالی و اعتباری شرکت های تعاونی مسکن عبارتند از:

 1. سرمایه و ذخایر شرکت
 2. پس انداز اعضاء برای تهیه مسکن
 3. اعتبارات بخش دولتی شامل بخشی از اعتبارات بانک مسکن ایران در حدود برنامه های مصوب سالانه آن بانک و اعتباراتی که بدین منظور بانک مرکزی ایران می تواند در اختیار آن بانک قرار دهد و اعتبارات از محل برنامه های عمرانی از طریق بانک مسکن ایران.
 4. دیگر منابع اعتباری که توسط اشخاص و مؤسسات در اختیار این شرکت ها قرار داده می شود.
 5. در خصوص شرکت های تعاونی کارگری مسکن مضاف بر منابع مالی واعتباری ذکر شده در این ماده بانک رفاه کارگران نیز منابع مالی و اعتباری لازم را برای این شرکت تأمین می نماید.

سومین نکته ای که باید بدان توجه کنید این است که مضاف بر این امتیازات و مزایایی که به شرکت های تعاونی مسکن اختصاص داده شده امتیازات ویژه دیگری هم به شرکت تعاونی مسکن داده شده که مورد توجه قرار می گیرد.این امتیازات از این قرار است:

 1. بانک های ذکر شده تا 80 درصد هزینه های طرح های ساختمانی شرکت های تعاونی مسکن را به متقاضیان اعتبار ارائه می دهند.
 2. در نرخ بهره و شرایط پرداخت اعتبار و وام تسهیلات لازم را مد نظر قرار می دهند.
 3. چنانچه شرکت های تعاونی قادر به خانه سازی و آپارتمان سازی نباشند با تصویب مجمع عمومی می توانند زمین های خریداری شده را به اعضاء بفروشند یا نسبت به تبدیل آن اقدام کنند.( تبصره های ماده 82-81 قانون شرکت های تعاونی).
 4. در شرکت های تعاونی مسکن انجام معاملات و ساختمان و تمام اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده برای غیرعضو ممنوع است. (ماده 83 قانون شرکت های تعاونی).

در ادامه با موسسه ثبت شرکت کریم خان همراه باشید تا به توضیح در خصوص شرکت های تعاونی اعتبار بپردازیم.

شرکت های تعاونی اعتبار:

بر اساس ماده 84 قانون شرکت های تعاونی، شرکت های تعاونی اعتبار میان افراد گروه های شغلی مختلف بر اساس آیین نامه ای که توسط وزارت تعاون ترتیب داده خواهد شد و توسط شورای پول و اعتبار تصویب خواهد شد برای حصول به اهداف ذیل تشکیل می گردد:

 1. افتتاح حساب های سپرده مختلف، منحصراً برای اعضای شرکت
 2. پرداخت وام با دریافت بهره به اعضای شرکت
 3. انجام دیگر خدمات اعتباری برای اعضاء در حدود امکانات

نکاتی چند در خصوص شرکت های تعاونی اعتبار:

 • درباره « گروه های شغلی » نوشته شده در ماده فوق، تعریف دقیق و مشخصی از « افراد گروه های شغلی » ارائه نشده است.بنابراین ناچاراً میبایست افراد یک صنف،یک دسته و یا یک شغل را از افراد « گروه های شغلی » به شمار آورد.
 • در شرکت تعاونی اعتبار بر اساس ماده 85 قانون شرکت های تعاونی، به دلیل اینکه موضوع و هدف اعضاء به دست آوردن اعتبار و وام از شرکت تعاونی است، مازاد برگشتی میبایست به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم شرکت انتقال یابد و نمی تواند بین اعضا تقسیم شود.
 • شرکت تعاونی اعتبار، طبق ماده 86 قانون فوق، اجازه ندارد جز برای اعضای خود عملیات اعتباری برای شخصی انجام دهد و عملیات اعتباری برای غیرعضو در این گونه شرکت ها منع گردیده است.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *