رتبه بندی شرکت های پیمانکاری

رتبه بندی شرکت های پیمانکاری


رتبه بندی شرکت های پیمانکاری چیست و چگونه صورت میگیرد؟

رتبه بندی شرکت های پیمانکاری، بررسی مقدار توانایی شرکت ها و نوعی ملاک جهت تعیین صلاحيت است که بر اساس ضوابط و آیین نامه هایی که توسط معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری مصوب می شود انجام می گیرد.

شرکت های پیمانکاری بر اساس قراردادها و امکانات و افراد امتیاز آور از 1 تا 5 رتبه بندی می شوند. در رتبه بندی پیمانکاری شرکت ها 5 پایین ترین و 1 بالاترین رتبه به حساب می آید. شرکت های پیمانکاری بعد از ثبت شرکت و اخذ رتبه، می توانند برای ارتقاء رتبه خود اقدام نمایند. جهت ارتقا رتبه از 5 به 1 در شرکت های پیمانکاری مبلغ ریالی پروژه های انجام شده در 15 سال اخیر توسط شرکت و نیروی فنی و مهندسی شرکت ارزیابی می شود و در صورتی شرکت می تواند رتبه خود را از 5 به رتبه های بالاتر ارتقاء دهد که امتیاز مورد نظر را کسب نموده و اظهارنامه مالیاتی واجد شرایط را داشته باشد. ملاک اصلی جهت رتبه بندی شرکت های پیمانکاری تعداد نیروی فنی و مهندسی حاضر در هیئت مدیره ی یک شرکت و سوابق و تجربه ی کاری آن ها می باشد.

معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری شرکت ها را در 11 رشته ی مختلف رتبه بندی می کند که عبارتند از:

 1. ساختمان و ابنیه
 2. راه و ترابری
 3. صنعت و معدن
 4. تاسیسات و تجهیزات
 5. کشاورزی
 6. آب
 7. مرمت آثار باستانی
 8. کاوش های زمینی
 9. ارتباطات
 10. نفت و گاز
 11. نیرو

شرایط رتبه بندی شرکت های پیمانکاری:

متقاضیان رتبه بندی شرکت های پیمانکاری می توانند جهت اخذ رتبه وارد سامانه ساجات به نشانی https://sajat.mporg.ir/profiling/login شده و مدارک مورد نیاز رتبه بندی پیمانکاری را آماده نموده و در این سامانه ثبت نام نمایند. در صورتی که متقاضیان رتبه بندی شرکت های پیمانکاری قبلا در این سامانه عضو نبوده اند لازم است که یک کاربری جدید ایجاد نمایند. پس از ثبت نام می توان با وارد نمودن شناسه ی کاربری و گذرواژه ای که به آدرس ایمیل یا دامنه ir ارسال شده است به سامانه تکمیل ثبت نام ساجات وارد شد. در سامانه ساجات رتبه بندی شرکت های پیمانکاری بر اساس اطلاعات و مستنداتی که وارد سامانه شده تشخیص داده خواهد شد.

نحوه پیگیری رتبه بندی شرکت های پیمانکاری:

به دلیل امکانات ایجاد شده در سامانه جامع ساجات، حضور نماینده ی شرکت در محل تشخیص صلاحیت شرکت جهت اخذ رتبه ضروری نمی باشد و فقط در مواقع ضروری از مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره شرکت دعوت بعمل می آید.

الزامات اخذ رتبه پیمانکاری:

1- پیمانکار جهت اخذ رتبه پیمانکاری موظف است مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار را رعایت نماید. پیمانکار قبل از شروع کار, ضوابط ویژه کارفرما را برای کار در کارگاه از او درخواست می نماید و بعد از دریافت آن ضوابط و هماهنگی های لازم و تایید نهایی توسط کارفرما، پیمانکار موظف می باشد که به آن ها عمل کند. در هر صورت پیمانکار موظف است همیشه اصول و مقررات متعارف را رعایت نماید.

2- هرگاه حین انجام کار ، اشیای عتیقه یا آثار تاریخی و مسکوکات قدیمی و امثال آن ، در محل کار پیدا شود ، پیمانکار موظف است که بدون وقفه مراتب را به اطلاع کارفرما و بر اساس قوانین به اطلاع دستگاههای انتظامی برساند. کارفرما جهت حفظ و نگهداری یا انتقام اشیای عتیقه ،سریعا اقدام می نماید. پیمانکار موظف است تا زمان اقدام کارفرما یا مقامهای ذیربط جهت حفاظت از اشیای یافت شده، برای حفظ و نگهداری آن ها، مراقبت لازم را به عمل آورد.

3- مقررات ایمنی ، از جمله تامین نمودن تجهیزات ایمنی کارکنان ، تدابیر فیزیکی برای کار در ارتفاعات و در داخل مخزنها و مجاری و ترانشه های خاکی ، تمهیدات ایمنی لازم جهت کار در واحدهای در حال بهره برداری.

4- به غیر از مواردی که در شرایط خاصی ممکن است کار در خارج از ساعتهای عادی روز و یا در شب پیش بینی شده باشد ، پیمانکار موظف است کارها را در ساعتهای عادی روز انجام دهد. در صورتی که پیمانکار جهت جبران عقب ماندن از برنامه ی زمانی ،از کارفرما درخواست کار در خارج از ساعتهای عادی روز و یا کار در شب را داشته باشد، فقط با قبول کردن تمام هزینه های اضافی ناشی از آن و با تایید کارفرما ،اجازه ی کار در ساعتهای ذکر شده را دارد.

5- پیمانکار ، باید یک نسخه از تمام نقشه ها ، اسناد و مدارک پیمان ، دستور تغییر کارها ، نقشه های کارگاهی ، و اسناد کنترل کیفی اجرای کار را که روند تغییرات و اصلاحات را در اختیار داشته باشد و آن ها را در محل مناسبی نگهداری نماید، به صورتی که همواره در دسترس کارفرما برای مراجعه وی باشد.

6- پیمانکار برای اخذ رتبه پیمانکاری ، موظف به رعایت ضوابط مربوط به حفاظت محیط زیست و همچنین نگهداری و بهره برداری صحیح ، طبق اصول فنی و تمیز نگهداشتن اراضی ، مستحدثاث ، راهها و سایر ابنیه موجود در کارگاه و محوطه های اطراف در اختیار وی است. پیمانکار باید بعد از پایان کار ، تمام مصالح مازاد ، زواید ، ماشین آلات ، ابزار و تمام وسایل خود را از کارگاه خارج نموده و همچنین ، باید تمام ابنیه موقت از قبیل خوابگاهها ، دفترهای کار ، شبکه های آب و برق ، تاسیسات جانبی و … را جمع آوری کند و محل آنها را با نظر کارفرما ، پاکسازی کرده و تحویل دهد.

7- حفاظت فیزیکی از کارها، از قبیل نحوه حصارکشی ، روشنایی ، آتش نشانی ، حراست و حفاظت از مصالح ، تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی ، نحوه رفت و آمد کارکنان پیمانکار در داخل کارگاه و محدوده های عملیاتی کارفرما.

8- پیمانکار جهت دریافت رتبه پیمانکاری ، موظف به حفاظت از افراد شاغل در کارگاه ، اموال ، کارهای انجام شده و مصالح و تجهیزات ، ماشین آلات ، اعم از موجود در پای کار ، انبار ، محدوده کار و یا بیرون از آن و سایر اموال و مستحدثاث و تسهیلات موجود در کارگاه ، مانند جاده ها ، ساختمانها ، فضای سبز و تاسیسات زیرزمینی است.

9- پیمانکار جهت اخذ رتبه پیمانکاری، موظف است فردی با تجربه و دارای شرایط را ، به عنوان مسئول ایمنی کارگاه معرفی نماید. وی مسئول حفاظت و جلوگیری از حوادث بر اجرای مقررات و ضوابط ایمنی است.

10- در حین انجام کار در موارد اضطراری که ایمنی کارکنان و فعالیت های انجام شده ، مصالح و تجهیزات و سایر اموال و مستحدثاث و تسهیلات موجود در کارگاه ، به خطر بیفتد ، پیمانکار موظف می باشد بدون وقفه و بدون نیاز به دریافت دستور از کارفرما و یا مهندس مشاور ، وارد عمل شده و اقدامهای حفاظتی و ایمنی لازم را انجام دهد.

11- طبق الزامات رتبه بندی شرکت،پیمانکار موظف می باشد ، ساختمان ها و تاسیسات موقت کارگاه را که برای تجهیز کارگاه احداث می کند در برابر حوادث اتفاقی،مانند آتش سوزی و سیل به هزینه خود بیمه نماید.

12- کارفرما طبق الزامات رتبه بندی پیمانکاری شرکت ساجات و با توجه به روش پیش بینی شده در اسناد و مدارک پیمان برای تامین آب،برق،گاز و مخابرات، پیمانکار را به دستگاه های اجرایی و سازمان های دولتی برای گرفتن انشعاب آب،برق،گاز و تلفن و یا گرفتن مجوز احداث چاه عمیق یا نیمه عمیق و موارد مشابه برای استفاده موقت در دوره ساختمان، معرفی می کند.

13- پیمانکار موظف است پس از تحویل کارگاه،بدون وقفه و با توجه به فهرست تعیین شده برای تجهیز،طرح جانمایی تجهیز کارگاه را تهیه کرده و پس از تایید مهندس مشاور، آن را مبنای تجهیز کارگاه قرار دهد.

مدارک عمومی لازم جهت اخذ رتبه بندی شرکت های پیمانکاری از 1 الی 4 :

1- کپی برابر اصل مدارک شرکت که شامل موارد زیر می باشد:

الف) کپی برابر اصل مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل:(اساسنامه،اظهارنامه،روزنامه رسمی،تاسیس و تغییرات،کپی شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آن ها)

ب) کپی برابر اصل مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل:(اساسنامه،تقاضانامه،شرکت نامه،روزنامه رسمی،تاسیس و تغییرات،کپی شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آن ها)

2- کپی برابر اصل شده مدارک تحصیلی اعضای امتیاز آور شرکت که شامل موارد زیر می باشد:

الف) نامه استعلام سوابق بیمه با ذکر تاریخ شروع و خاتمه و نام شرکت هایی که بیمه برایشان پرداخت نموده اند.

ب) گواهی کار مرتبط با رشته مورد درخواست با ذکر تاریخ شروع و خاتمه از طرف شرکت و یا شرکت هایی که در گواهی بیمه اعلام شدند.

3- تصاویر آخرین صورت وضعیت تایید شده و یا اصل تاییدیه کارکرد توسط دستگاه های اجرایی برای کارهای نیمه تمام و مفاصا حساب بیمه برای کارهای تمام شده.

4- کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام

5- تصاویر کلیه موافقتنامه ها

6- تهیه ی سربرگ شرکت در سه نسخه

7- دو سوم اعضای هیات مدیره به همراه مدیر عامل می بایست دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس باشند.

8- اظهارنامه مالیاتی شرکت مربوط به آخرین سال مالی قبل از تشکیل پرونده که به تایید و مهر سر ممیز مالیاتی مربوط رسیده باشد.

مدارک لازم جهت اخذ رتبه 5 پیمانکاری:

1- مدارک اصلی شرکت که شامل موارد زیر می شود :

الف) ثبتی شرکت سهامی خاص شامل: (اساسنامه،اظهارنامه،روزنامه ی رسمی،تاسیس و تغییرات)

ب)مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل : (اساسنامه،تقاضانامه،شرکت نامه،روزنامه رسمی،تاسیس و تغییرات)

2- ارائه ی اصل سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی از دفتر مرکزی شرکت طبق روزنامه رسمی شرکت

3- کپی شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آن ها

4- کپی برابر اصل شده مدارک تحصیلی اعضای امتیازآور شرکت

تیم تخصصی ثبت شرکت کریم خان،همراه و راهنمای پیمانکاران محترم در خصوص اخذ و تمدید و ارتقا رتبه شرکت های پیمانکاری در کمترین زمان می باشد.

امیدواریم مطالب فوق در رابطه با شرایط اخذ رتبه بندی شرکت های پیمانکاری برای شما کاربران گرامی مفید واقع شده باشد . در صورتی که نیاز به راهنمایی های بیشتر دارید ، کارشناسان مجرب و خبره ثبت شرکت کریم خان آماده ارائه هر گونه مشاوره به شما کاربران گرامی می باشند .

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *