ثبت و ارتباط آن با ایجاد شخصیت حقوقی

ثبت و ارتباط آن با ایجاد شخصیت حقوقی


بررسی ارتباط میان شخصیت حقوقی و ثبت شرکت

جالب است بدانید همواره ارتباط میان ثبت و ایجاد شخصیت حقوقی وجود دارد که موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان در این مقاله سعی دارد این موضوع را مورد بحث قرار دهد.طبق ماده ی 1 قانون تجارت،تاجر شخصی است که معاملات تجاری را بعنوان شغل معمولی خود برگزیند،اما باید این نکته را همواره به یاد داشته باشید که تاجر لزوماَ به شخصیت حقیقی اطلاق نمی شود و شخصیت حقوقی نیز ممکن است تاجر یا غیر تاجر باشد.بعنوان مثال طبق ماده ی 20 قانون تجارت 7 نوع شرکت تجارتی وجود دارد که برخی از این انواع بسیار مبتلا به جامعه هستند که بعنوان مثال هایی از این شرکت ها می توان از شرکت های سهامی عام،سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود نام برد که برخی از آن ها نیز تقریباَ منسوخ شده اند مانند شرکت های نسبی یا مختلط سهامی و برخی دیگر همانند شرکت های تضامنی صرفاَ بنابر ضرورت قانونی استفاده می گردند،همانند شرکت هایی که به عملیات صرافی و مالی مبادرت دارند.

در مورد شخصیت حقیقی ماده 2 قانون تجارت انواع فعالیت های تجارتی را در 10 بند سرشماری نموده است که خرید یا تحصیل هر نوع مالی به قصد فروش و اجاره از جمله این فعالیت ها است.این ماده این گونه تصریح می نماید :

معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

1. خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد
2. تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر گونه ای که باشد
3. هر گونه عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمسیون) یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که جهت به انجام رساندن بعضی امور ایجاد می گردد، از جمله این عملیات می توان به تسهیل ملکی یا یافتن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات اشاره نمود
4. تاسیس و راه اندازی هر قسمت از کارخانه در صورتی که برای به انجام رساندن مقاصد شخصی نباشد
5. تصدی به عملیات حراجی
6. تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی
7. هر قسم عملیات صرافی و بانکی
8. معاملات برواتی که بین تاجر یا غیر تاجر صورت می پذیرد.
9. عملیات بیمه بحری و غیر بحری
10. کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملاتی که در زمینه آن ها صورت می پذیرد

از وظایف تاجر،ثبت در دفاتر ثبت تجارتی،داشتن دفاتر تجاری و پرداخت مالیات و پرداخت تامین اجتماعی می باشد.

در ادامه موسسه ثبت شرکت کریم خان درباره اثر حقوقی ثبت نسبت به تاجر و اثر حقوقی ثبت نسبت به شخص حقوقی سخن می گوید.

اثر حقوقی ثبت نسبت به تاجر : (شخص حقیقی)

شخصی که عملیات تجارتی ذاتی موضوع ماده 2 قانون تجارت را بعنوان شغل معمولی خود برمی گزیند،با اعمال سایر شرایط،تاجر است،حتی در صورتی که نام خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت نکرده باشد.وقتی تاجری نام خود را به ثبت برساند،این عمل تنها اماره ای قضایی بر تاجر بودنش به شمار می آید.

اثر حقوقی ثبت نسبت به شخص حقوقی (شرکت های تجاری و تشکیلات و موسسات غیر تجاری)

اثر حقوقی ثبت نسبت به شرکت های تجاری:

در حقوق ایران،ثبت شرکت امری اجباری است،اما از شرایط ایجاد شخصیت حقوقی و تشکیل شرکت نمی باشد.

(با تکیه بر مواد 195 تا 198 قانون تجارت و ماده ی 2 قانون ثبت شرکت ها و ماده ی 583 قانون تجارت)

اثر حقوقی ثبت نسبت به تشکیلات و موسسات غیر تجاری:

براساس ماده ی 1 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب 1327،ملاک غیر تجاری بودن موسسه،غیر تجاری بودن موضوع فعالیت می باشد و داشتن قصد انتفاع یا عدم آن،در این امر موثر نیست.

اثر ثبت : طبق ماده 584 قانون تجارت تنها در این نوع موسسات،زمان تشخص به شخصیت حقوقی تاریخ ثبت در دفتر ثبت می باشد.

در ادامه موسسه ثبت کریمخان چند نکته را به شما یادآور می شود.

  • دفتر ثبت تجارتی،به دفتری اطلاق می شود که جهت ثبت نام بازرگانان،شرکت های تجارتی،بنگاه های بازرگانی و اطلاعات راجع به آن ها تاسیس می شود که زیر مجموعه ی اداره ی ثبت به شمار می آید.
  • ملاک تشخیص شخصیت ها،انجمن ها،موسسات و تشکیلات غیر تجاری از شخصیت حقوقی تجاری این است که آن ها میبایست جنبه ی معنوی داشته و این جنبه،جنبه ی غالب آن ها باشد.سودآوری و انتفاع نمی تواند ملاک تشخیص باشد،زیرا هم در مورد شرکت های تجاری و هم در خصوص انجمن ها و تشکیلات غیر تجاری جستجوی سود و تقسیم آن میان اعضاء مجاز است.
  • بر اساس ماده 16 قانون تجارت تمامی اشخاصی که در ایران مشغول به تجارت هستند،اعم از ایرانی و خارجی باید در همان محل خود که در دفتر ثبت تجارتی وجود دارد،نام خود را به ثبت برسانند.
  • هرچند ثبت توسط شخصیت حقوقی صورت نگرفته است ولی آثار خاص خود را دارد.به عنوان مثال فعالیت در زمینه ی صادرات و واردات کالا مشروط به برخورداری از کارت بازرگانی بوده و آن نیز منوط به ثبت می باشد.

باید به این نکته توجه داشته باشید که همواره ارتباطی میان ثبت و ایجاد شخصیت حقوقی وجود دارد که موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان در این مقاله سعی دارد این موضوع را مورد بحث قرار دهد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *