تغییر آدرس شرکت

تغییر آدرس شرکت


تغییر آدرس شرکت ها به چه صورت می باشد؟

ثبت شرکت کریم خان در این مقاله بر آنست تا به مراحل ثبت تغییر آدرس شرکت ها بپردازد. قبل از آنکه نحوه ی تغییر آدرس شرکت را شرح دهیم لازم است بدانیم آدرس هر شرکت مکانی است که از نظر قانون به عنوان نشانی اصلی و معتبر جهت هرگونه ارسال در نظر گرفته و اعلام می شود و هنگام ثبت شرکت مورد نظر در بند 3 اساسنامه ی آن قید می شود. بعد از به ثبت رساندن شرکت می توان نسبت به تغییر آدرس شرکت ثبت شده اقدام نمود اما لازمه ی این تغییر رعایت یک سری تشریفات قانونی است که در این مقاله به بیان آن ها می پردازیم.

جهت تغییر آدرس شرکت، سهامداران و یا شرکا می توانند به موجب صورتجلسه ای با نام مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تغییر آدرس شرکت اقدام نمایند. البته لازم به توضیح می باشد که اختیار تغییر آدرس شرکت در تبصره ی بند 3 اکثر اساسنامه ها ی شرکت های سهامی خاص و شرکت های با مسئولیت محدود به هیت مدیره نیز واگذار شده است. در این تبصره قید شده است که هیئت مدیره می تواند آدرس شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت می داند تغییر دهد و شعباتی برای شرکت مورد نظر تاسیس کند. بدین ترتیب تغییر آدرس شرکت بر اساس تصمیم هیئت مدیره(در صورتی که در اساسنامه همچین اختیاری به هیئت مدیره داده شده باشد) و یا مجمع عمومی فوق العاده قابل ثبت است. اگر می خواهید از مدارک لازم جهت ثبت تغییر آدرس شرکتها مطلع شوید در ادامه این متن با ما در ثبت شرکت کریمخان همراه باشید.

جهت ثبت تغییر آدرس شرکت چه مدارکی لازم است؟

 1. تمام مدارک ثبتی شرکت
 2. صورتجلسه ای که جهت تغییر آدرس شرکت تنظیم شده با امضای سهامداران یا اعضای هیات مدیره
 3. تمام مدارک تغییرات شرکت(در صورت وجود تغییرات)

نکته ی مهم در رابطه با تغییر آدرس شرکت ها اینست که مراحل تغییر آدرس شرکت متناسب با نوع شرکت متفاوت است.

تغییر آدرس شرکت سهامی چگونه صورت می گیرد؟

 • تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه با امضای هیات رئیسه شرکت
 • رعایت تشریفات دعوت طبق قانون تجارت و اساسنامه شرکت

قابل ذکر است زمانی که اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه به هیات مدیره شرکت واگذار شده باشد، هیات مدیره با تنظیم صورتجلسه ای نسبت به ثبت تغییر محل شرکت اقدام می نماید. در صورتی که تغییر محل شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد، باید پرونده شرکت با درخواست هیات مدیره با تصویب و تنظیم صورت جلسه به شهرستان مربوطه ارسال شود. متقاضیان گرامی چنانچه به هر دلیلی قصد تغییر آدرس شرکت خود را دارید می توانید از کارشناسان مجرب و کارآزموده ثبت شرکت کریمخان مشاوره و راهنمایی بگیرید.

تغییر آدرس شرکت با مسؤلیت محدود چگونه صورت می گیرد؟

جهت تغییر آدرس شرکت با مسؤلیت محدود لازم است مجمع عمومی فوق العاده جلسه ای را تشکیل داده و صورتجلسه ای مبنی بر این تغییر تنظیم شده و توسط کلیه ی اعضای شرکت (شرکا) با ذکر میزان سهم الشرکه هر یک امضا گردد. در صورتی که اعضای شرکت بیشتر باشند طبق ماده 109 قانون تجارت، هیأت ناظران انتخاب شده و اسامی اعضای هیأت نظارت در صورتجلسه تنظیمی ذکر می گردد و لازم است صورتجلسه توسط آن ها به امضا برسد. این صورتجلسه باید حداکثر یک ماه پس از تاریخی که مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل شده به وسیله اعضای شرکت یا وکیل رسمی آن به اداره ثبت شرکتها تحویل داده شود و ثبت گردد.

زمانی که اختیار تغییر آدرس شرکت در اساسنامه به هیأت مدیره داده شده بود، هیأت مدیره باید صورتجلسه ای را در ارتباط با ثبت تغییر آدرس شرکت تنظیم کند و در صورتی که تغییر آدرس شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد باید پرونده شرکت مربوطه مطابق با درخواست هیأت مدیره و تنظیم و تصویب صورتجلسه به شهرستان مربوطه ارسال گردد.

نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکت های با مسئولیت محدود :

بسمه تعالی

نام شرکت …………… شماره ثبت ………… و شناسه ملی…………… سرمایه …………………………. ریال در تاریخ ……………….. ساعت ………………….. جلسه هیات مدیره شرکت با محل شرکت از آدرس قبلی ……………… کد پستی: ……………… انتقال یافت.

آقای/خانم ……….. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی یا مدیر عامل شرکت در صورتی که از بین شرکاء باشد وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

امضاء اعضاء هیات مدیره ……….

در رابطه با صورتجلسه باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

 1. صورتجلسات باید بعد از امضای اشخاص دارای سمت و با مهر شخصیت حقوقی و روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه تهیه و ارسال گردد.
 2. صدور سه نسخه از صورتجلسه و امضا توسط تمام شرکا
 3. در صورتی که تغییر آدرس شرکت از یک خیابان به خیابان دیگر باشد فقط کافی است یک صورتجلسه تغییر آدرس تنظیم گردد
 4. در صورتی که جلسه با اکثریت شرکا تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکت طبق اساسنامه یا قانون تجارت با ارائه مدارک ضروری و لازم است.
 5. ذکر نام شرکا و میزان سهام آن ها در صورتجلسه و امضا توسط تمام شرکا
 6. در صورت ازدیاد تعداد شرکا هیأت نظارت منتخب از سه نفر از شرکا تشکیل می شود.
 7. امضای تمام صفحات صورتجلسه(الزاما)
 8. اگر اختیار تغییر آدرس بر عهده ی هیأت مدیره باشد صورتجلسه با استفاده از نمونه تنظیم و به مدت 3 روز به اداره ثبت شرکتها ارسال می شود و بارکد پستی در سیستم درج می شود.

جهت تغییر آدرس شرکت چه مراحلی باید گذرانده شود؟

 1. تهیه و تنظیم صورتجلسه و امضا ذیل تمام اوراق توسط شرکای شرکت
 2. مراجعه به سامانه ی ثبت شرکت ها به نشانی https://irsherkat.ssaa.ir جهت ثبت درخواست تغییر آدرس شرکت
 3. بارگذاری مدارک لازم و درج اطلاعات خواسته شده در سامانه ی ثبت شرکت ها
 4. ارسال مدارک لازم از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها
 5. مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی مقرر جهت دریافت آگهی تغییرات
 6. پرداخت هزینه جهت روزنامه رسمی
 7. صدور آگهی

پس از تکمیل مدارک لازم برای تغییر آدرس شرکت خود به ثبت شرکت کریم خان مراجعه نمایید تا متخصصان و کارشناسان این مجموعه این مهم را در کوتاهترین زمان برای شما به انجام رسانند.

شایان ذکر است،شما عزیزان در صورت نیاز به هر گونه راهنمایی در رابطه با ثبت تغییر آدرس شرکت ها , می توانید با کارشناسان متخصص و مجرب ما در ثبت شرکت کریم خان تماس حاصل نمایید.

دسته‌بندی نشدهراهنمای ثبت شرکت

اطلاعیه تغییر آدرس شرکتاعلام تغییر آدرس شرکتتغییر آدرس ثبت شرکتتغییر آدرس ثبتی شرکتتغییر آدرس در ثبت شرکت هاتغییر آدرس شرکتتغییر آدرس شرکت از تهران به شهرستانتغییر آدرس شرکت اینترنتیتغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدودتغییر آدرس شرکت تعاونیتغییر آدرس شرکت ثبت شدهتغییر آدرس شرکت حقوقیتغییر آدرس شرکت در اداره ثبتتغییر آدرس شرکت در اداره ثبت شرکتهاتغییر آدرس شرکت در روزنامه رسمیتغییر آدرس شرکت سهامی خاصتغییر آدرس شرکتهاتغییر آدرس قانونی شرکتتغییر دادن آدرس شرکتثبت تغییر آدرس شرکتثبت شرکتها تغییر آدرسجهت تغییر آدرس شرکتچگونگی تغییر آدرس شرکتدرخواست تغییر آدرس شرکتراهنمای تغییر آدرس شرکتصورتجلسه تغییر آدرس شرکتصورتجلسه تغییر آدرس شرکت سهامی خاصطریقه تغییر آدرس شرکتمدارک تغییر آدرس شرکت سهامی خاصمدارک لازم برای تغییر آدرس شرکتمدارک لازم جهت تغییر آدرس شرکتمراحل تغییر آدرس شرکتمراحل تغییر آدرس شرکت سهامی خاصمراحل ثبت تغییر آدرس شرکتمراحل قانونی تغییر آدرس شرکتنامه اعلام تغییر آدرس شرکتنامه تغییر آدرس شرکتنحوه تغییر آدرس شرکتنحوه تغییر آدرس شرکت سهامی خاصنحوه ثبت تغییر آدرس شرکتنمونه نامه اداری تغییر آدرس شرکتهزینه تغییر آدرس شرکت

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *