صدور کارت بازرگانی 5 ساله

مهر ۲۶, ۱۳۹۶
اخذ کارت بازرگانی

اخذ کارت بازرگانی

اخذ کارت بازرگانی برای صادرات و واردات کالا برای تاجر الزامی بوده و تاجر اعم از شخص حقیقی یا حقوقی می تواند با بهره گیری از […]