آرشیو برچسب‌ها: شرایط لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت مسئولیت محدود شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی می باشد که در میان دو یا چند نفر جهت انجام امور تجاری تشکیل شده است و در آن هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، صرفا به اندازه ی سرمایه ی خود در شرکت متصدی قروض […]

شرکت های با مسئولیت محدود عموما به شرکت های تجاری اطلاق می شود که متشکل از ۲ شریک یا بیشتر می باشند که به نسبت سایر شرکت ها بار تعهد کمتری دارند و این امر برای این دست شرکت ها یک مزیت به حساب می آید.شرکت هایی با مسئولیت محدود عموما مناسب برای زمینه های […]