اعتراض به ثبت علامت تجاری

بهمن ۱۵, ۱۳۹۶
نقش و نکات وفاداری به نام و نشان تجاری

نقش و نکات وفاداری به نام و نشان تجاری

نقش و نکات وفاداری به نام و نشان تجاری موسسه ثبت شرکت کریم خان در این مطلب درمورد وفاداری به نام و نشان تجاری شان اطلاعاتی […]
آبان ۲۴, ۱۳۹۶
ثبت علامت تجاری و علائم تجاری

ثبت علامت تجاری

علامت تجاری چیست؟ ثبت علامت تجاری یکی از اقداماتی است که میبایست قبل از ثبت شرکت صورت بگیرد و علامت تجاری به نشانی گفته می شود […]