آرشیو برچسب‌ها: اساسنامه ثبت موسسات غیر تجاری

فعالی موسسه های غیر تجاری در چه زمینه ای است؟ در مقالات گذشته ثبت کریم خان در خصوص ثبت موسسه غیر تجاری برای شما توضیح داده است،این موسسه قصد دارد در این مقاله در خصوص موضوع فعالیت موسسات غیر تجاری سخن گوید. موسسات غیر تجاری : به موجب ماده ۵۸۴ قانون تجارت که در سال […]

موسسه غیر تجاری چیست؟ هر اطلاعاتی که برای ثبت موسسه غیر تجاری نیاز دارید می توانید از ثبت کریم خان بخواهید. موسسه غیر تجاری موسسه ای است كه هدف از تشکیل آن مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی ادبی یا امور خیریه و امثال آن می باشد و امکان دارد که موسسین آن قصد […]