دسته‌بندی نشده

09فوریه 2020

شرکت تضامنی شرکتی است که برای امور تجاری بین دو یا چند نفر تشکیل می گردد و چنانچه دارایی آن برای تادیه کلیه دیون کفایت نکند هر کدام از شرکا مسئول پرداخت کل قروض شرکت خواهد بود. بر قراری که برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث فاقد اعتبار می باشد.( م […]

01فوریه 2020

نکاتی در خصوص درج آگهی تصفیه عادی در شرکت تعاونی در تصفیه عادی، اداره تصفیه دو مرتبه و به فاصله ده روز، یک آگهی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار درج می کند.نکاتی که در این آگهی میبایست ذکر شوند عبارت اند از : الف) نام و مشخصات تعاونی ورشکسته، مرکز اصلی آن و تاریخ ورشکستگی […]

27ژانویه 2020

ثبت کریم خان قصد دارد در ابتدا انواع مجامع عمومی شرکت سهامی را ارائه می دهد. مجامع عمومی شرکت سهامی مجمع عمومی موسس مجمع عمومی عادی مجمع عمومی فوق العاده حدود صلاحیت و اختیارات مجمع عمومی عادی، تمامی امور شرکت به جز موارد استثنا شده در قانون تجارت را دربر می گیرد. مصادیق مفهوم ” […]

18ژانویه 2020

نکاتی در باب تداخل طرح صنعتی و علائم تجاری طرح های صنعتی با مجموعه علائم تجاری متفاوت هستند اما این تفاوت مانع از این نیست که در برخی از مواقع میان طرح صنعتی و علائم تجاری تداخل گردد؛ زیرا با توجه به تعریف علامت تجاری که حتی می تواند اشکال سه بعدی و ظروف را […]