تمام مطالب نوشته شده توسط: content

درباره content

نکاتی در خصوص ثبت شرکت بعد از لغو تحریم ها ثبت شرکت بعد از لغو شدن تحریم ها به چه صورت است؟دنیای امروز به دهکده ی جهانی مشهور شده است و تکنولوژی، ارتباطات را به نحوی تغییر داده است که خدمات یک شرکت کوچک در کشوری مانند کره جنوبی، توسط یک مصرف کننده در کشور […]

شرکت الکترونیکی شرکت الکترونیکی شرکتی است که در موضوع فعالیت آن به مواردی مرتبط با فناوری اطلاعات IT و الکترونیک قید شده باشد ، جهت ثبت این نوع شرکتها با موضوعات عمومی به دریافت مجوز از ارگان و یا مرجع خاصی نیاز نمی باشد،لیکن برخی از موضوعات در این حوزه وجود دارد که به دریافت […]