تمام مطالب نوشته شده توسط: content

درباره content

 انتخاب روزنامه کثیرالانتشار و نشر آگهی دعوت در شرکت های سهامی روزنامه کثیرالانتشار در آن اطلاعیه ها و فراخوانی های مرتبط با شرکت در آن چاپ می شود. برای نخستین بار این روزنامه برای اظهارنامه تشکیل شرکت سهامی امروزه با غیبت وزارت اطلاعات و جهانگردی، فرآیند اداره ثبت شرکت ها ملزم به تعیین دو روزنامه […]

سامان دهی شرکت سهامی ، به شکل وابسته به دولت ، براساس سه قاعده ی اصلی شرکت است : مجمع عمومی، هیات مدیره و رکن نظارت کننده پایه متصدی و به معنی دیگر قوه مجریه شرکت های سهامی اعضای هیات مدیره آن می باشند. سهام داران با انتخاب اعضای هیات مدیره و اطمینان به وجاهت […]

اقدامات لازم جهت اخذ پلمپ دفاتر تجاری تمامی شرکت ها و یا موسسات فعال یا غیر فعال که در اداره ثبت به ثبت می رسند،برای بررسی وضعیت حساب ها و اخذ مالیات مسئول اخذ دفتر پلمپ شده می باشند.صفحات این دفاتر که به پلمپ دفاتر معروف هستند در اداره مالیات و ثبت شرکت ها پلمپ می […]

اعلامی بودن ثبت اختراع در سیستم ایران موسسه حقوقی کریم خان در خصوص ثبت اختراع توضیحاتی ارائه می نماید: اختراع به معنی ابتکار ونوآوری یک فرآورده جدید است که پیش از این به شکل فکری نو و یا یک نظریه کارآمد قابل توجه می باشد.شخصی که توانایی همچین ابتکار و نوآوری را دارد میتواند تقاضای […]