تمام مطالب نوشته شده توسط: content

درباره content

زمان پشتیبانی از طرح های صنعتی در مقررات ملی تمام کشورها محصور و گوناگون است و در بسیاری از کشورها زمان اعتبار طرح صنعتی از زمان اعتبار اختراع کوتاه تر و محصور به ۱۵ سال است.پس از اتمام زمان اعتبار طرح صنعتی و یا در هنگام که صاحب نسبت به پرداخت هزینه مرتبط به تمدید […]

شرکت تعاونی برای مدت زمان نامتناهی و جهت برطرف نمودن نیازهای شریکان و توسعه اوضاع مادی و اجتماعی تاسیس می گردد. امکان دارد عناوین شرکت تعاونی یک یا چند کاره باشد و به همین ترتیب ، شرکت تعاونی را به گونه های ذیل تقسیم بندی می نماییم : الف- شرکت تعاونی تولید ( محصولات صنعتی […]

“اخذ فوری طرح صنعتی در موسسه تخصصی ثبت شرکت کریم خان “ طبق قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری عبارت است از “هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط،به گونه ای که ترکیب یک محصول صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد،طرح صنعتی می […]

نکاتی در خصوص حق تقدم سهامداران در افزایش سرمایه به طور کلی، سهامداران زمان حال شرکت در رابطه با اشخاص غیرسهامدار در خریداری سهام جدید اولویت دارند. ماده ۱۶۶ این قوانین و شروط آن مورد بررسی قرار می دهد. ” در خریداری سهام جدید دارندگان آن بنا به سهامی که مالکیت دارند دارای اولویت می […]