تمام مطالب نوشته شده توسط: content

درباره content

در تعریف شرکت سهامی خاص باید بگوییم که این شرکت معمولاَ توسط چند نفر اشخاص معینی که با یکدیگر توافق دارند و گاهی اوقات خویشاوند هستند به وجود می آید که در واقع کل سرمایه آن توسط موسسین تامین می شود و به دلیل اینکه صدور اعلامیه و پذیره نویسی وجود ندارد تشریفات مربوط به […]

نکاتی در باب موسسات و تشکیلات غیر تجاری علاوه بر شرکت هایی که به کار تجارت می پردازند تشکیلات غیر تجاری هستند که با هدف های علمی و ادبی و خیریه به وجود می آیند.ثبت کریم خان در این مقاله در خصوص این تشکیلات صحبت می کند. طبق ماده ۱ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات […]

اگر می خواهید به کارهای تجاری بپردازید الزاماً باید سرمایه داشته باشید.یکی از راه های سریع اندوختن سرمایه ثبت شرکت تجاری است.شرکت تجاری در واقع سبب تجمیع سرمایه ها و دانش های فنی و ایجاد یک سرمایه عمده و دانش فنی قابل توجه می گردد.ثبت شرکت تجاری سبب پایین آمدن ریسک سرمایه گذاری می شود […]

شرکت قراردادی است که بین افراد حقیقی ( مردم عادی ) و یا حقوقی ( شرکت ها ) منعقد می گردد تا براساس آن سرمایه و توانایی یا خود را در براساس قوانین جهت کسب منفعت به اشتراک بگذارند. ماده ۲۰ قانون تجارت انواع شرکت را به ترتیب زیر در نظر می گیرد : سهامی […]