تمام مطالب نوشته شده توسط: content

درباره content

شرایط و مدارک ثبت شرکت پخش دارو ریشه لغت دارو در زبان پهلوی و لغت داروک است . این لغت با Drug در زبان لاتین هم ریشه است. دار(درخت) +وک(پسوند صفت ساز) دارو هم معنی درختی است به سبب اینکه در تاریخ آمده که اکثر دارو ها از درخت گرفته میشد. دارو (به انگلیسی: Drug) […]

شرایط و مدارک ثبت سازمان مردم نهاد و یا ( NGO ) ها   ثبت شرکت کریم خان در باب ثبت سازمان مردم نهاد و یا ( NGO ) ها توضیحاتی را ارائه می دهد: موسسه ها دارای منش حقوقی غیروابسته ، خصوصی ، غیرانتفاعی و غیرسیاسی می باشند و در جهت اجرای امور راغبانه، با […]

شرایط ماهوی ثبت طرح صنعتی در موافقتنامه سازمان مالکیت معنوی آفریقا (OAPI ) در مورد طرح صنعتی بیان کرده است: ” ترکیبات خطوط یا رنگ ها طرح صنعتی است و هر طرح سه بعدی از قبیل اینکه با خطوط و رنگ ها ضمیمه شده یا نشده مدل صنعتی است درحالی که منوط به اینکه دستور […]

چگونه شرکت بزنیم؟ (مراحل راه اندازی یک شرکت) در زمان حال اغلب مردم بر این باورند که برای دریافت هرچه بهتر منفعت و مزایا اقدام به راه اندازی شرکت های تجاری و غیر تجاری در زمینه ی اقتصادی،صنعتی،کشاورزی،تولیدی و غیره تحت یک قالب سازماندهی شده اند.قراردادی که به موجب آن اعضا یا شرکا، نفع حاصل […]