تمام مطالب نوشته شده توسط: content

درباره content

اساسنامه ثبت موسسه غیرتجاری موسسه حقوقی کریم خان در خصوص ثبت موسسه غیرتجاری توضیحاتی را ارائه می دهد: ماده ١:اسم ونوع موسسه:………………….. ماده ٢: موضوع موسسه: ……………………………. ماده ٣: مرکز اصلی موسسه: ………………………….. ماده ۴: سرمایه موسسه:…………………….. ماده ۵:زمان موسسه: از تاریخ ……………… بمدت نامحدود ماده ۶: تابعیت موسسه : تابعیت ایرانی است . ماده […]

ارکان تصمیم گیرنده شرکت در ثبت و تغییرات شرکت با مسئولیت محدود موسسه حقوقی کریم خان درخصوص ارکان تصمیم گیرنده شرکت در ثبت و تغییرات شرکت با مسئولیت محدود توضیحاتی ارائه می دهد: کلیات فراخوان و تشکیل مجامع عمومی در شرکت با مسئولیت محدود ، تنها در ماده ۱۰۹ قانون تجارت اشاره میکند : ” […]

ارکان اداره کننده شرکت با مسئولیت محدود شرکت با مسئولیت محدود احتمال دارد به وسیله ی یک یا چند مدیر مکلف یا غیرمکلف که از میان شرکاء یا غیر از شرکاء تعیین می گردند، سازمان می شود. مدیران مذکور قادرند جهت زمان محدود یا نامحدود تعیین شوند .  انتخاب و عزل مدیران مدیران میبایست اشخاص […]

شرایط و مدارک ثبت شرکت پخش دارو ریشه لغت دارو در زبان پهلوی و لغت داروک است . این لغت با Drug در زبان لاتین هم ریشه است. دار(درخت) +وک(پسوند صفت ساز) دارو هم معنی درختی است به سبب اینکه در تاریخ آمده که اکثر دارو ها از درخت گرفته میشد. دارو (به انگلیسی: Drug) […]