تمام مطالب نوشته شده توسط: content

درباره content

شرکت با مسئولیت محدود عنوان شرکتی می باشد که میان دو یا چند نفر با هدف امور تجارتی تشکیل گردیده است. شرکای این شرکت بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت مسئول بدهی ها و تعهدات شرکت هستند (م ۹۴ ق ت). در […]

پس از موسسات سهامی، شرکتهای با مسئولیت محدود از رایج ترین گونه های شرکتهای تجاری در کشور ایران هستند. در کشور ایران تاریخ بوجود آمدن و رسمیت پیدا کردن این شرکتها مربوط به سال ۱۳۱۱ به بعد می باشد. شرکت ثبت کریم در این بخش از مقالات خود به بررسی این مبحث خواهد پرداخت. تاریخچه […]

در این مقاله ثبت شرکت کریم خان قصد دارد تا نکاتی در خصوص ثبت شرکت سهامی خاص در قانون تجارت بیان نماید. با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید. شرکت سهامی خاص عبارت است از شرکتی تجاری که کلیه ی سرمایه ی آن فقط از طریق مؤسسان تامین می شود و سرمایه ی آن […]

به دلیل زیادی سرمایه، برخی از موسسات بازرگانی حوزه فعالیت بسیار وسیع و اغلب در خارج از کشور محل اقامت را دارند و به خرید و فروش یا دیگر کارهای تجارتی می پردازند. اینگونه شرکت ها چون در ممالک خارج به تجارت مشغول می باشند ، کشورهای دیگری که شعب این قبیل موسسات در آن […]