تمام مطالب نوشته شده توسط: content

درباره content

استعلام نام شرکتها به چه گونه است؟ انتخاب نام شرکت موسسه حقوقی ثبت کریم خان قصد دارد در خصوص استعلام نام شرکت به توضیحاتی بپردازد.همان طور که اشخاص حقیقی دارای نام می باشند اشخاص حقوقی هم دارای نامند.تمامی شرکت ها می بایست براساس تجویز مفاد اساسنامه متناسب با نوع سرمایه،موضوع فعالیت و طریقه تاسیس خود […]

 

نحوه ی اخذ رتبه بندی انبوه سازان به چه صورت است؟ موسسه حقوقی ثبت کریم خان در رابطه با اخذ رتبه بندی انبوه سازان توضیحاتی ارائه می نماید.یک نوع ملاک تشخیص صلاحیت،رتبه بندی شرکت ها است که به وسیله ی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای شرکت ها اخذ می گردد.رتبه بندی […]

 

ابطال ثبت علامت تجاری یا برند به چه صورت می باشد؟ موسسه حقوقی ثبت کریم خان قصد دارد به بحث در رابطه با ابطال ثبت علامت تجاری یا برند بپردازد.با توجه به ماده ی ۳۰ قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری،علامت جمعی و نام تجاری به شرح ذیل می باشند: علامت اینگونه تعریف […]

 

موارد ثبت اجباری تصمیمات مجانع عمومی به چه صورت است؟ ثبت کریم خان جهت بحث در خصوص موارد ثبت اجباری تصمیمات مجامع عمومی نخست ملزوم می داند مجمع عمومی و وظایف آن مورد را مورد بررسی قرار دهد؛سپس به موارد ثبت اجباری تصمیمات مجامع عمومی بپردازد.   مجامع عمومی شرکت سهامی از مجموعه ی مالکان […]