تمام مطالب نوشته شده توسط: content

درباره content

اقدامات قابل انجام برای شرکت های ثبت شده موثرترین راه برای انجام اقدامات اقتصادی پربازده ثبت شرکت می باشد. از روش ثبت موسسه یا شرکت می توان از مزیت هایی که قانون برای شرکت های ثبت شده لحاظ کرده است بهره برد. ( به عنوان نمونه ایی از این پاداش ها می توان به زیر […]

شرکت های تجارتی ، مجموع دو یا چند فرد حقوقی یا حقیقی با هدف اجرای اقدامات تجاری و بدست آوردن سود را می گویند. شرکت هایی که قصد ایجاد آن ها تجارت نمی باشد وفعالیت تجاری انجام نمی دهند،شرکت های مدنی یا حقوقی گفته می شوند. مطابق قانون تجارت ایران در ماده ۲۰، شرکت های […]

در این بخش هدف مان آن است تا فرق های موسسه و شرکت را شرح دهیم. به نظر می رسد برای ورود در بحث ، در شروع لازم می باشد هرکدام از آن ها را توضیح دهیم. بعد فرق های هر یک از آن ها را بررسی کنیم. یادآور می شویم چنانچه نیاز به هرنوع […]

توضیحاتی در خصوص ثبت طرح های صنعتی در این نوشته قصدمان این می باشد تا به خصوصیات طرح های صنعتی که قابل ثبت نمی باشند ،بپردازیم. یادآور می شویم موسسه ثبت کریم خان به عنوان یکی از قابل اعتبار ترین مرکزهای ثبتی ، با به کار بردن توان بالای کادر متخصص خود در کم ترین […]