بررسی نحوه ی ثبت شعبه شرکت خارجی

در این مطلب، به بررسی نحوه ی ثبت شعبه شرکت خارجی خواهیم پرداخت . خاطر نشان می شویم ، در صورتی که قصد دارید شرکت خود را به ثبت برسانید کارشناسان ما در ثبت شرکت کریم خان با وجود وکلا و کارشناسان مجرب و کارآزموده، مستعدند تا شما را در تحقق اهدافتان در راستای ثبت شعبه شرکت خارجی یاری رسانند.

شرکت های خارجی شرکت هایی هستند که در کشورهای خارج تشکیل شده و به سبب تأسیس شعبه در ایران به امر تجارت مشغول می باشند. به این دلیل که شرکت های مزبور هم می بایست از لحاظ رعایت نظم تحت نظارت دولت بوده و به ثبت برسند، قانون ثبت شرکت ها در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۱۰ تصویب، و به موجب آن قانون شرکت های خارجی مکلف به ثبت شدند و برای ثبت آن ها هم مقرراتی قید شد. قبل از اینکه وارد بحث نحوه ی ثبت شعبه شرکت خارجی وارد شویم، ابتدا باید به این سوال اساسی بپردازیم که کدام شعبات شرکت های خارجی در ایران ، اجازه ی ثبت دارند؟ برای یافتن پاسخ این سوال با ما در ثبت شرکت کریم خان همراه باشید.

چه شرکت‌هایی مجاز به ثبت شعبه در ایران هستند؟

بر اساس قانون، فقط شرکت هایی می توانند در ایران اقدام به ثبت شعبه و نمایندگی کنند که شرکت های ایرانی نیز مجاز به انجام عمل متقابل در کشور متبوع باشند. این قانون به این معناست که اگر در کشور متبوع شرکت خارجی شعب یا نمایندگی‌های شرکت‌های ایرانی به ثبت برسند آن شرکت ‌ها نیز می‌توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خود در ایران اقدام نمایند.

مقررات عمومی آیین نامه ی اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران چیست؟

شرایط عمومی جهت ثبت شعبه شرکت خارجی برای هر فرد حقیقی یا حقوقی :

 1. ارائه ی خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فناوری
 2. افزایش صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران
 3.  ارائه ی خدمات پس از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی
 4.  انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود
 5.  بررسی و زمینه سازی جهت سرمایه گذاران شرکت خارجی در ایران
 6.  همکاری با شرکت های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث
 7.  انجام فعالیت هایی که مجوز آن توسط دستگاه های دولتی که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند، صادر می شود مانند ارائه خدمات در زمینه بازاریابی

ثبت شرکت کریم خان در ادامه به شرح هریک از این شرایط جهت ثبت شعبه شرکت خارجی بصورت مجزا می پردازد.

 • ارائه ی خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فناوری

شرکت‌ های خارجی که در ارتباط با ارائه ی خدمات در زمینه ‌های مختلف با یکی از دستگاه‌های دولتی ایران دارای قرارداد باشند و یا جهت ارائه ی خدمات در زمینه‌ های یاد شده نیاز به اخذ مجوز از دستگاه ‌های دولتی خاصی داشته باشد که بر طبق قانون مجاز به صدور مجوز فعالیت باشند، می توانند اقدام به ثبت شعبه و نمایندگی خود در ایران کنند. ارائه ی خدمات در زمینه ‌های حمل و نقل اعم از دریایی، هوایی و زمینی با دریافت مجوز از سازمان ‌های ذیربط از قبیل سازمان حمل و نقل پایانه‌ های کشور امکان پذیر می باشد. همچنین فعالیت در زمینه‌ های بانکی با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر می ‌باشد. لازم به ذکر است که سایر دستگاه ‌های مسئول نیز می‌توانند در زمینه‌ های ذکر شده مجوز فعالیت صادر کنند.

 • افزایش صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران

شرکت ‌های خارجی که در پیشبرد صادرات محصولات غیر نفتی مانند تولیدات صنعتی و کشاورزی و صنایع دستی و… فعالیت داشته باشند. شرکت ‌های خارجی که دانش فنی مربوط به ساخت محصولات را به اشخاص ایرانی انتقال می دهند و شرکت‌ های خارجی که فن ‌آوری محصولات صنعتی را دارا بوده و در رابطه با ایجاد تاسیسات و کارخانه‌ ها و کارگاه‌ های مختلف بابت تولید انواع محصولات آن فن‌آوری را به اشخاص ایرانی منتقل می کنند، می ‌توانند نسبت به ثبت شعبه و نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند.

 • ارائه ی خدمات پس از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی

در صورتی که شرکت‌های خارجی به فروش کالا یا خدمات به اشخاص ایرانی بپردازند، می‌توانند جهت ارائه ی خدمات پس از فروش، تقاضای ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی را کنند.

 • انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود

در رابطه با شروع عملیات اجرایی و انجام موضوع قراردادهای منعقد شده بین اشخاص ایرانی (اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی اعم از خصوصی و دولتی) و شرکت‌های خارجی طرف خارجی می‌تواند ثبت شعبه یا نمایندگی خود را تقاضا نماید.

 • بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران

شرکت‌ های خارجی که قصد سرمایه گذاری در ایران را دارند، به دو روش زیر می‌توانند اقدام کنند :

 1. در چهار چوب مقررات قانون مربوط به جذب و حمایت سرمایه‌ های خارجی مصوب آذرماه ۱۳۳۴ از طریق مراجعه به سازمان سرمایه گذاری و کمک ‌های اقتصادی و فنی ایران و ارائه ی مدارک و دریافت مصوبه هیات وزیران بابت سرمایه گذاری
 2. مشارکت مستقیم با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی از طریق تشکیل شرکت‌ های تجاری یا سهیم شدن در شرکت‌ های تجاری موجود

در رابطه با بررسی و زمینه سازی برای اقدام در راستای دو موردی که به آن اشاره شد، شرکتهای خارجی می توانند جهت تاسیس شعبه یا نمایندگی اقدام نمایند.

 • همکاری با شرکت های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث

در مواردی که شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام فعالیت های صنعتی فنی عمرانی و غیره در کشورهای ثالث انتخاب شده و برای انجام امور مربوطه با یک یا چند شرکت خارجی قرارداد مشارکت منعقد کرده باشند ، شرکت‌ های خارجی که طرف قرارداد شرکت های ایرانی می باشند، می ‌توانند با ارائه مدارک لازم نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام کنند. همچنین شرکت‌های فنی و مهندسی خارجی که برای انجام پروژه‌هایی در کشور ثالث انتخاب شده‌اند و برای انجام این نوع پروژه‌ها با شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی طرف قرارداد ، مشارکت داشته باشند قادر خواهند بود نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام کنند.

فرآیند ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران

چنانچه تقاضای ثبت شعبه همراه با تقاضای ثبت اصلی باشد باید با تعیین محل شعبه و معرفی مدیر آن یا کسی که در شعبه حق امضا دارد ، در ذیل ثبت اصلی شرکت مزبور نیز به ثبت برسد. اگر شعبه پس از ثبت شرکت تشکیل شود ، تقاضای ثبت شعبه بر اساس اظهارنامه ای خواهد بود که رونویس تصدیقی که بابت ثبت شرکت اصلی در ایران داده شده و اختیارنامه ی مدیر شعبه ضمیمه ی آن گردیده ، و سپس به ثبت شعبه اقدام خواهد شد. در هر صورت دو آگهی تاسیس شعبه از سوابق مربوط به شعبه ، به محلی که شعبه تشکیل می شود فرستاده خواهد شد تا اداره یا دایره ی ثبت محل نیز همان آگهی را در روزنامه ی محلی منتشر کنند.

مدارک لازم جهت ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران

 • نسخه تصدیق تصویب مجمع عمومی فوق العاده یا هیات مدیره و در صورت تفویض اختیار به هیات مدیره در مورد تاسیس شعبه در اساسنامه مبنی بر تاسیس شعبه در تهران
 • داشتن قرارداد با یکی از وزارتخانه یا نهادهای انقلابی و یا مجوز از یکی از وزارتخانه ها
 • نسخه تصدیق اساسنامه شرکت
 • نسخه تصدیق اظهارنامه شرکت
 • وکالتنامه مبنی بر تعیین نماینده عمده و اختیارات تفویض شده به آن

نکته قابل توجه اینست که تمام مدارک می بایست به زبان فارسی ترجمه شده باشد و توسط مترجمان وزارت دادگستری به تأیید رسمی رسیده باشد .

پس از بررسی مدارک مذکور جهت ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران توسط کارشناس و دریافت هزینه حق الثبت ، در صورتی که در مدارک ارسالی نقص و ایرادی وجود نداشته باشد ، کارشناس مربوطه دستور ثبت آن را صادر می کند و مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می شود.

بر اساس ماده ی ۱۸ نظامنامه ی مذکور، بعد از ثبت شرکت و هر یک از شعبه های آن، اداره ی ثبت اسناد باید تصدیقی گواه بر ثبت شرکت یا شعبه ی آن به تقاضا کننده بدهد.

ثبت شرکت کریم خان با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب با افتخار آماده ی ارائه ی خدمات در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت شرکت و ثبت برند به شما عزیزان می باشد.

تصدیق مزبور باید حاوی مراتب ذیل باشد :

 1. نام کامل شرکت
 2. نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره
 3. مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن
 4. تابعیت شرکت
 5. مقدار سرمایه ی شرکت در تاریخ تقاضای ثبت
 6. کجا و در چه تاریخ و نزد کدام مقام صلاحیتدار شرکت تقاضاکننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است
 7. شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند
 8. تاریخ ثبت
 9. امضای مدیر کل ثبت اسناد مملکتی

نکته : لازم است محل شعبه نیز در تصدیقنامه قید شود.

شرکت های خارجی شرکت هایی هستند که در کشورهای خارج تشکیل شده و به سبب تأسیس شعبه در ایران به امر تجارت مشغول می باشند.

کارشناسان موسسه حقوقی ثبت شرکت کریمخان آماده ارائه ی هر گونه مشاوره در زمینه نحوه ی ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران به شما کاربران و کارفرمایان گرامی می باشد.

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *