نحوه ثبت شرکت در تهران

نحوه ثبت شرکت در تهران


راهنمای ثبت شرکت در تهران

موسسه ثبت کریم خان به توضیحاتی در خصوص راهنمای ثبت شرکت در تهران اشاره می کند.شهر تهران پایتخت ایران و بزرگترین شهر در ایران می باشد.این بزرگی و موقعیت خاص سیاسی،اقتصادی و فرهنگی و جغرافیایی و متمرکز شدن کلیه ی امکانات در آن شهر،موجب گشته تا تعداد زیادی از اشخاص به منظور کسب و کار و… به این شهر اقامت کنند.به گونه ای که اکنون شهر بزرگ تهران یازدهمین شهر پرجمعیت جهان محسوب می گردد.

 

نحوه ثبت شرکت در تهران

میزان تجارت در شهر تهران،براساس آمارهای رسمی(مرکز آمار ایران،بانک مرکزی،صندوق بین المللی پول،بانک جهانی) در دهه های سابق بصورت قابل ملاحضه ای فزونی یافته است که این فزونی مستلزم رشد تشکیلات تجاری و تاسیس شرکت های بازرگانی می باشد.

اکنون،شرکت ها که خود شخصیت حقوقی مستقلی را دارا می باشند،جهت ساخت و بهره گیری از منابع طبیعی و صنعتی و حمل و نقل و تشکیل موسسات عظیم تولیدی و صنعتی که سرمایه های فراوان و تجمع کارگران را ملزم می شود،وارد زمینه تجارت گشته و امروزه نفوذ گسترده ای در سیاست اقتصادی یافته اند.

مطابق ماده ی 20 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران ، شرکت های تجاری بر 7 قسمت بخش بندی شده است : 

 1. شرکت سهامی
 2. شرکت با مسئولیت محدود
 3. شرکت تضامنی
 4. شرکت مختلط غیر سهامی
 5. شرکت مختلط سهامی
 6. شرکت نسبی
 7. شرکت تعاونی تولید و مصرف

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران و یازده مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زیرمجموعه آن ،وظیفه ثبت شرکت ها و تغییرات شرکت ها را در این استان عهده پذیرند.این مراجع ثبتی شامل موارد ذیل می گردد:

 • مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری قدس
 • مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری پیشوا
 • مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری پردیس
 • مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری دماوند
 • مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری رباط کریم
 • مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری رود هن
 • مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری پاکدشت
 • مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری قرچک
 • مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری شهریار
 • مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری فیروزکوه
 • مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ورامین

اداره ثبت شرکت و موسسات غیر تجاری طبق مواد 6 و 11 و 12 قانون تجارت،دفاتر تجاری(غیر از دفتر کپیه) را امضاء کرده تا و پلمپ می نماید.نهایتاً دفاتر تجاری تعدادی از تجار حقیقی که در شهر تهران تجارتخانه دارند یا شرکت هایی که مرکز اصلی آن ها در این شهر واقع می باشد،در اداره ذکر شده امضاء و پلمپ می گردند.درمورد شرکت های خارجی همچنان که در کشور اصلی،شرکت قانونی محسوب می گردند و در کشور ایران توسط شعبه خود به فعالیت تجاری مشغول هستند،امضاء دفاتر تجاری آن ها و پلمپ این دفاتر در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری انجام می شود.شرکت های ایرانی که مرکز اصلی آن ها در شهرستان ها واقع است و هم چنین تجار حقیقی که در آن شهرستان ها دارای تجارتخانه هستند،دفاتر خودشان را در اداره ثبت محل به امضاء پلمپ آن اداره می رسانند.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت در تهران (انواع شرکت ها و موسسات غیرتجاری )شامل موارد ذیل می گردد:

 • فتوکپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی
 • پذیره نویسی سهام برای شرکت های سهامی عام
 • گواهی انتقال وجه دست کم 35% سرمایه نخستین برای شرکت های سهامی خاص
 • تسلیم مجوز برای شرکت ها و موسساتی که فعالیتشان به مجوز احتیاج دارد.
 • تسلیم گواهی عدم سوء سابقه برای کلیه ی اشخاص (درخواست کنندگان ثبت تعاونی و موسسات غیر تجاری شامل این موارد نمی شوند ).
 • تسلیم مدارک تحصیلی مربوط با شرکت هایی که قالب آن ها تخصصی می باشد.
 • تسلیم مدرک تحصیلی مهندسی جهت ثبت شرکت های با عنوان مهندسی

مدارک لازم به منظور ثبت انواع تغییرات در تهران

 • یک نسخه صورتجلسه مورد نظر که امضاء حاضرین در مجمع در ان اخذ شده باشد
 • فتوکپی برابر اصل مدارک شناسایی
 • تسلیم فیش واریزی ( در حالاتی که فزونی یافتن سرمایه جزء دستورات صورتجلسه می باشد)
 • مفاصاحساب مالیاتی برای نقل و انتقال سهام و یا سهم الشرکه

شرایط ثبت شرکت در تهران(سهامی خاص)

 • دست کم 3 نفر عضو + 2 نفر بازرس
 • حداقل سرمایه 1.000.000 ریال
 • دست کم 35 % سرمایه می بایست به صورت نقدی پرداخت گردد.

شرایط ثبت شرکت در تهران( با مسئولیت محدود)

 • وجود لااقل 2 نفر عضو
 • 1.000.000 ریال سرمایه اولیه
 • تعهد یا پرداخت همه ی سرمایه

گام های ثبت شرکت در تهران (انواع شرکت و موسسات غیرتجاری )و ثبت تغییرات شرکت ها در شهر تهران

1- نخست با عنایت به اینکه چه نوع شرکتی را دارید مدارک لازم را فراهم اورید.
2- آنگاه با رجوع به ادرس اینترنتی http://sherkat.ssaa.ir تقاضای خود را به اطلاع اداره ی محترم ثبت شرکت ها برسانید.
3- مشخصات درخواست شده در بخش پذیرش تاسیس را کامل نمایید.
4- با به پایان رساندن این گام ها ، کارشناس حقوقی مشغول بررسی مشخصات درج شده می گردد،چنانچه نقص و ایرادی داشته باشد برای شما درسامانه ابلاغ رفع نقص فرستاده می شود و باید نقص را مرتفع کنید واگر اطلاعات شما نقصی نداشت ، آن را تاًیید می نماید .
5- بعد از تایید وپذیرش اینترنتی توسط سامانه و دریافت تاًییدیه ی پذیرش ، می بایست نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و پیوست آن ها را به وسیله ی باجه های پست به طور سفارشی به نشانی اشاره شده در تاًییدیه ی پذیرش بفرستید.
6- با فرستادن مدارک به اداره ی ثبت شرکت ها درصورتی که صورتجلسه ی شما نقص داشته باشد، برای شما ابلاغ رفع نقص فرستاده می شود و لازم است نقص خود را مرتفع نمایید و چنانچه صورتجلسه ی شما تایید وتصدیق شود نهایتا به منظور صدور آگهی به روزنامه فرستاده می شود و حتی این امکان وجود دارد که صورتجلسه ی شما پذیرفته نشود که در این صورت عامل های رد صورتجلسه طی ابلاغیه ای به اطلاع شما می رسد تا نسبت به صدور صورتجلسه ی جدید اقدام نمایید.
7- در صورت پذیرش ،متصدی اداره ،دستور ثبت شرکت در تهران در دفتر ثبت شرکت ها را صادر می کند و اطلاعات مضامین در دفاتر ویژه ثبت می گردد.متصدی دفتر مشغول ثبت و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها می گردد . کارت شناسایی تقاضاکنندگان را دریافت کرده و آن را با مشخصات درج شده در اساسنامه مطابقت می دهد. احراز هویت متقاضیان ،اخذ امضا از متقاضیان در ذیل ثبت در دفتر، تصدیق متقاضیان به عنوان ثبت با سند برابر است ،درج شماره ی ثبت در اظهارنامه شرکت ازدیگر اقدام های متصدی دفتر است.متصدی ثبت دفتر، تشکیل پرونده داده و در روی آن از جهت کامل بودن امضا گواهی می کند.یک نسخه اساسنامه و شرکتنامه و اظهارنامه، به موسسین تحویل داده می شود و نسخه ی دیگر اظهارنامه و اساسنامه و شرکتنامه و پیش نویس آگهی را که تشکیل پرونده گردیده، به منظور نوشتار به اتاق تایپ فرستاده می شود.
8- وارد نمودن در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران .

با عنایت به ماده ی 6 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه و ماده ی 197 قانون تجارت در طی مدت زمان یک ماه از تاریخ ثبت شرکت در تهران،می بایست خلاصه ی شرکت نامه و منضمات آن،به وسیله ی اداره ثبت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت به انتشار برسد.

بعد از تاسیس شرکت نسبت به مشخص نمودن حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی،تهیه دفاتر قانونی و پلمپ دفاتر و دریافت کد اقتصادی اقدام کنید.همان گونه که پیش از این ذکر شد،اکنون حداکثر مردم بر این تلاش اند که فعالیت های خویش را در موضوعات و زمینه های اقتصادی،صنعتی،کشاورزی،تولیدی و… به عنوان یک قالب سازماندهی شده انجام بدهند،درنتیجه به تاسیس انواع شرکت های تجارتی و غیر تجارتی میل و اشتیاق بیشتری نشان می دهند تا از مزیت های این شرکت ها بهره مند گردند. آمارهای سرشماری سابق نفوس و مسکن(آبان ماه 1390) نشان دهنده ی فزونی یافتن میزان جمعیت و ساختمان های تجاری و نهایتا تاسیس شرکت ها و بنگاه های مالی،تولیدی،خدماتی و بازرگانی جدید بوده است.

در این خصوص،الزامات قانونی و لزوم مشروعیت بخشیدن به امور تجاری و اقتصادی ملزوم می نماید افرادی که در این زمینه فعال هستند به جهت حراست از حقوق و اختیارات خود اقدامات مورد نیاز اداری و حقوقی را به منظور تثبیت و بهره گیری از منافع ممکن و مترتب بعمل آورند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *