مدارک ثبت شرکت و ثبت نمایندگی شرکت های خارجی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی


تعریف منطقه آزاد

منطقه آزاد، محدوده حراست شده بندری وغیر بندری می باشد که از شمول برخی ازمقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی مانند معافیت های مالیاتی، بخشودگی سود وعوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات سخت و همچنین سهولت و تسریع درفرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک شایان توجهی می کند.در مناطق آزاد مقررات عمومی صادرات و واردات برقرار نمی باشد همچنین مقررات گمرکی حاکم بر این مناطق سبب شده تا سرمایه گذاری در این مناطق افزایش چشمگیری پیدا کند.

مناطق آزاد تجاری در ایران

پس از به تصویب رسیدن قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری_صنعتی جمهوری اسلامی ایران به واسطه مجلس شورای اسلامی در شهریور ۱۳۷۲ تمامی کارهای این مناطق علی الخصوص در رابطه با فعالیت های اقتصادی، امورگمرکی و بازرگانی و به تبع آن اموراشتغال، بیمه، تردد و … ، تابع قوانین و مقررات خاصی قرار گرفت.درقانون یاد شده سه منطقه کیش، قشم و چابهار به عنوان مناطق آزاد پیش بینی شده بود اما از سال ۱۳۸۲ به بعد مناطق زیادی از جمله ارس، بندرانزلی، اروند و ماکو نیزبه عنوان مناطق آزاد تعیین شدند.

مرجع ثبت شرکت ها در مناطق آزاد تجاری – صنعتی

برابر ماده ۲ قانون ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری_صنعتی تصویب شده در سال ۱۳۷۴، سازمان هرمنطقه برای انجام کارهای ثبتی شرکت ها ومالکیت های صنعتی و معنوی در آن منطقه واحدی را به نام واحد ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی تأسیس می نماید و براساس ماده ۳ قانون یاد شده وظایف واحد ثبتی یاد شده به شرح زیر می باشد:

 1. ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ایرانی و خارجی؛
 2. ثبت علائم و اسامی تجاری و صنعتی؛
 3. ثبت اختراعات واشکال و ترسیمات صنعتی؛
 4. ثبت دفاتر تجاری بازرگانان؛
 5. پلمپ دفاتر تجاری و غیرتجاری واقع درحوزه هر منطقه؛
 6. ثبت بانک ها و مؤسسات اعتباری با رعایت آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد؛
 7. ثبت شرکت های بیمه براساس مقررات حاکم در مناطق آزاد.

براساس ماده ۵ قانونی که در بخش فوق ذکر شد ، انواع شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری یاد شده در قانون تجارت و دیگ قوانین ایران می توانند در واحد ثبتی منطقه (منطقه آزاد تجاری_صنعتی) ثبت شوند به شرط آنکه موضوع فعالیت آن ها قانونی باشد. درهرحال تأسیس و فعالیت شرکت ها براساس قوانین موضوعه امکان پذیر می باشد.

اسناد و مدارک لازم برای ثبت شرکت یا مؤسسه درمناطق آزاد تجاری_صنعتی

براساس ماده ۷ قانون فوق، ثبت شرکت و مؤسسه درمنطقه آزاد با ارائه مدارک و اسناد زیر به واحد ثبتی منطقه انجام می پذیرد :

 1. اساسنامه شرکت؛
 2. اظهارنامه ثبت؛
 3. صورتجلسه اولین جلسه هیئت مدیره؛
 4. صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین؛
 5. گواهی بانکی از یکی از بانک های منطقه مبنی بر سپردن حداقل ۳۵% سرمایه نقدی؛
 6. مجوز فعالیت در منطقه که توسط سازمان صادر شده باشد.

شرکت های خارجی که مجاز به فعالیت درمناطق آزاد تجاری_صنعتی در ایران هستند :
براساس تبصره ۱ ماده ۴ قانون ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ومعنوی در مناطق آزاد تجاری_صنعتی، هر شرکت یا مؤسسه خارجی برای اینکه بتواند بوسیله شعبه یا نمایندگی در منطقه فعالیت اقتصادی می کند میبایست در کشور متبوع خود براساس قوانین و مقررات جاری آن کشور به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور شرکت قانونی به شمار رود و در واحد ثبتی منطقه نیز ثبت شده باشد.

براساس تعریفی که در ماده ۱ قانون یاد شده آمده است منظور از شعبه شرکت یا مؤسسه، شخص حقوقی می باشد که در منطقه به وسیله شرکت یا مؤسسه اصلی که درخارج از منطقه ایجاد شده تشکیل شده است و اکثریت سهام آن متعلق به شرکت یا مؤسسه یاد شده است و این شخص حقوقی تازه تأسیس یا مؤسسه فرعی آن به شمار می رود و منظور از نماینده شرکت یا مؤسسه، شخص حقوقی می باشد که آن شرکت یا مؤسسه به آن اختیارات لازم را داده است و تعهدات آن درسمت نمایندگی شرکت یا مؤسسه، تعهدات شرکت یا مؤسسه اختیار دهنده به شمار می رود.

در ادامه ثبت کریم خان در خصوص مدارک لازم برای ثبت شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی در مناطق آزاد تجاری_صنعتی اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می دهد.

مدارک لازم برای ثبت شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی در مناطق آزاد تجاری_صنعتی

مضاف بر مدارک فوق الذکر جهت به ثبت رساندن شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی در خصوص اشخاص حقوقی خارجی تهیه و ارائه اصل اختیارنامه نمایندگی مجوز تأسیس شعبه اشخاص یاد شده درایران که شرایط تنظیم و صدور آن ها طبق قوانین و مقررات کشور متبوع اشخاص حقوقی خارجی به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران درآن کشور رعایت شده باشد الزامی است همچنین لازم است جهت ثبت شعبه یا نمایندگی درایران اشخاص حقوقی خارجی اظهارنامه ثبت شرکت و رونوشت مصدق سند ثبت شرکت در کشور تابع را به زبان فارسی نیز ضمیمه کنند.

تمامی اسناد و مدارک موضوع ماده ۸ این تصویب نامه توسط اشخاص حقوقی خارجی باید به صورت رسمی به زبان فارسی نیز تسلیم شود.اظهارنامه ثبت شعب و نمایندگی های اشخاص حقوقی خارجی علاوه بر قید تاریخ و امضاء باید حاوی نکات زیر باشد و کلیه اسناد و مدارک ارائه شده به وسیله اشخاص حقوقی خارجی میبایست به صورت رسمی به زبان فارسی هم ارائه گردد :

 1. نام کامل شرکت یا مؤسسه به زبان فارسی باعلائم اختصاری و مشخصات آن؛
 2. نوع شرکت یا مؤسسه و موضوع فعالیت آن؛
 3. مرکز اصلی و اقامتگاه شرکت یا مؤسسه درخارج از ایران؛
 4. تابعیت شرکت یا مؤسسه
 5. میزان سرمایه شرکت یا مؤسسه؛
 6. آخرین بیلان مالی شرکت یا مؤسسه؛
 7. مرجع ثبت شماره محل شهر و کشور و تاریخ ثبت شرکت یا مؤسسه درخارج ایران؛
 8. فعالیت مورد نظر شرکت یا مؤسسه جهت اشتغال درمنطقه؛
 9. سایر شعب و نمایندگی های شرکت یا مؤسسه در ایران و اسامی مدیران هرکدام درصورت تأسیس؛
 10. اقامتگاه شرکت یا مؤسسه جهت اشتغال درایران و منطقه و تعیین افراد صلاحیت دار دریافت کننده ابلاغ ها و اخطاریه ها؛
 11. قبولی مدیر یا مدیران شعب و نمایندگی ها ذیل مجوز تأسیس یا اختیارنامه نمایندگی؛
 12. نام و نام خانوادگی، اقامتگاه مدیران یا اداره کنندگان شرکت یا مؤسسه.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *