مجامع عمومی شرکت بامسئولیت محدود


موسسه حقوقی ثبت کریم خان قصد دارد در این مقاله اطلاعاتی در خصوص مجامع عمومی شرکت بامسئولیت محدود را در اختیار شما قرار دهد.

ماده 94 قانون تجارت شرکت بامسئولیت محدود را این گونه تعریف نموده است :

” شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است “.

شرکت بامسئولیت محدود به شرکتی می گویند که حداقل با دو نفر علاقمند به تاسیس شرکت که بخواهد به انجام امور تجاری بپردازد بعد از طی تشریفات تشکیل می شود.از آن به بعد آورده های آن ها سرمایه شرکت به شمار می رود که این سرمایه به شکل سهام یا قطعات سهام نمی باشد و مسئولیت شرکاء تا اندازه سرمایه آن ها در شرکت می باشد و در قبال قروض بیشتر از سهم الشرکه خود مسئولیتی ندارند.شرکت بامسئولیت محدود علی رغم شرکت های سهامی از تمامی ارکان سه گانه سازمان کامل شرکت تجاری برخوردار می باشد تا جایی که نهاد اداره شرکت بامسئولیت محدود به یک مدیر یا متشکل از چند عضو در قالب هیات مدیره وظایف خود را انجام می دهد.

مجامع عمومی شرکت بامسئولیت محدود

شرکت بامسئولیت محدود می تواند دارای مجمع عمومی عادی و فوق العاده باشد. در خصوص تصمیمات در خصوص شرکت، قانون دو بخش اکثریت رای را پیش بینی کرده است. یکی اکثریت در خصوص سرمایه و دیگری در مورد اکثریت عددی تعداد شرکاء می باشد.

1- اکثریت در مجمع عمومی با حضور دارندگان حداقل نصف سرمایه ایجاد می گردد و در صورتی که در جلسه اول اکثریت حاصل نشد، در مرحله بعد، اکثریت با حضور نصف عده شرکاء خواهد بود، اگرچه نیمی ا سرمایه را نیز نداشته باشند. اما در صورتی که اساسنامه غیر از این ترتیبی پیش بینی کرده باشد، اساسنامه اعتبار دارد. این موضوع در ماده ( 106) قانون تجارت اشاره گشته است. همچنین در ماده ( 107 ) قانون تجارت چنین معین می کند که : ” هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارند دارای رای خواهند بود؛ مگر این که اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد “.

مقصود از سهم همان حصه و مقدار سرمایه ای می باشد که هر کدام در شرکت دارند. البته روابط میان شرکاء تابع اساسنامه می باشد. در صورتی که در اساسنامه در خصوص تقسیم نفع و ضرر، مقررات خاصی نباشد؛ تقسیم یاد شده براساس سرمایه شرکاء انجام خواهد شد.

2- اما اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده به منظور تغییر اساسنامه اعم از جزئی و کلی باید بدین ترتیب انجام گردد که دارندگان سه ربع سرمایه رای بدهند و در عین حال اکثریت عددی هم داشته باشند؛ مگر این که در اساسنامه اکثریت دیگری معین شده باشد. این نوع اکثریت امکان دارد در اکثر موارد حاصل نشود بعنوان مثال :

یک نفر 75% و دو نفر دیگر هر کدام 10% و 15 % از سرمایه شرکت را دارند. در این صورت نفر اول اکثریت سه ربع سرمایه را داراست اما اکثریت عددی را در برابر دو نفر دیگر ندارد و نفر دوم و سوم هر یک به تنهایی نه اکثریت سرمایه ای را دارند و نه اکثریت عددی را و در صورتی که با هم باشند دارای اکثریت عددی هستند اما اکثریت سرمایه را ندارند.

در صورتی که یک شرکت در این وضعیت باشد و دارنده سه ربع سرمایه قصد داشته باشد اساسنامه را تغییر دهد؛ اما دو نفر دیگر حاضر نباشند ، براساس اصول قانون تجارت این کار امکان پذیر نمی باشد.اما معمولاَ در این موارد در شرکت های سرمایه ای، آن که سرمایه بیشتر و اکثریت سرمایه را در اختیار دارد؛ تصمیم می گیرد و دیگر شرکاء نیز برای جلوگیری از انحلال به صورت اجباری و الزامی تسلیم می شوند.در صورتی که در انحلال شرکت بامسئولیت محدود اشاره می گردد. بعنوان مثال چنانچه عده ای از شرکاء که بیش از نیمی از سهم الشرکه را دارند، رای به انحلال بدهند.

در خصوص رای و اختیارات شرکاء باید به این نکته اشاره شود که که در موارد ذیل با هیچ اکثریتی نمی تواند تصمیم گیری کنند.

  1. در خصوص تغییر تابعیت شرکت
  2. در خصوص اجبار شرکاء به افزایش سهم الشرکه

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما در ثبت کریم خان تماس حاصل فرمایید.کارشناسان ما در این مرکز، با سال ها تجربه ، آماده ی خدمت رسانی به شما عزیزان می باشند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *