مالیات اشخاص حقوقی خارجی


ثبت کریم خان در این مقاله قصد دارد شما را با مالیات اشخاص حقوقی خارجی آشنا کند.

نکاتی در باب مالیات اشخاص حقوقی خارجی

الف-مالیات اشخاص حقوقی خارجی که در ایران درآمد حاصل می کنند(مواد 105-113-130 ق.م)

شرکت های خارجی در ایران بابت سرمایه گذاری یا فعالیت های خود میبایست همانند شرکت های ایرانی دفاتر قانونی داشته و براساس آیین نامه چگونگی تنظیم ، نگارش و نگهداری دفاتر آن ها را تنظیم می کنند.پیمانکاران خدماتی تجارتی نیز به همین روال موظف به داشتن دفاتر بوده و باید آن ها را به زبان فارسی و براساس مقررات نگارش می کنند.لازم به ذکر است چنانچه شرکت خارجی در ایران سهام خریداری کند سهامدار به حساب آمده و شرکت خارجی به شمار نمی رود.

 

براساس تبصره 2 ماده 105 ق.م.م شرکت های ذکر شده چنانچه در ایران تحصیل درآمد بنمایند چه از بابت بهره برداری سرمایه یا واگذاری امتیازات و دیگر حقوق متعلق به خود از بابت دادن تعلیمات کمک های فنی مشمول مالیات مقررات مربوط به این قانون هستند.براساس بند ج ماده 105 ناظر به ماده 113 ق.م.م مالیات موسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی برای کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آن ها از ایران به صورت مقطوع 5 درصد تمامی وجوهی می باشد که از این بابت عاید آن ها می شود اعم از اینکه وجوه ذکر شده در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود.

قسمت دوم ماده 113ذکر شده اذعان می دارد:”…نمایندگی یا شعب موسسات مذکور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به حوزه مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند موسسات مذکور از بابت این گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نخواهند بود.هر گاه شعب یا نمایندگی های مذکور صورت های مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آن ها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی الراس تشخیص خواهد شد.”
تبصره-“در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد موسسات کشتیرانی و هواپیمایی ایران در کشورهای دیگر بیش از 5% کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی،وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مالیات شرکت های کشتیرانی و هواپیمایی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آن ها افزایش دهد”.

مشاهده می شود در صورتی که اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از کشور در ایران در زمان صورت های مالی خود را طبق مقررات به حوزه مالیاتی تسلیم ننمایند در این صورت مالیات متعلقه علی الراس تشخیص و تعیین می گردد.

ب-مالیات اشخاص حقوقی خارجی که از ایران درآمد کسب می نمایند (ماده 107 ق.م.م) و آیین نامه هیات وزیران مصوب 8/3/1370

طبق ماده 107 ق.م.م درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات خارج از ایران این گونه تشخیص داده می شود:
اول-درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران برای واگذاری امتیازات و دیگر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلم های سینمایی(که تحت عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن ها می گردد)به ماخذ بیست درصد (20%) تا چهل درصد (40%) مجموع مبالغی که طی یک سال مالیاتی به آن ها تعلق می گیرد،می باشد ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک از موارد ذکر شده در بند مذکور براساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین می شود.

ج-اجتناب از اخذ مالیات مضاعف

در این زمینه موافقت نامه بین ایران و جمهوری فرانسه در 7 نوامبر 1973 و قراردادی نیز بین ایران و جمهوری فدرال آلمان در 20 دسامبر 1968 تصویب شده است و براساس تصویب نامه هیات وزیران طبق ماده 168 قانون مالیات های مستقیم،همانند قراردادها و موافقت نامه های مربوط به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف که پیش از این بر اساس ماده 160 قانون مالیات های مستقیم تصویب شده در سال 1345 و تبصره آن توسط مقنن یا هیات وزیران تصویب شده است ادامه آن تجویز شده است.متن تصویب نامه به شرح زیر است :”تصویب نامه هیات وزیران شماره 7214/ت 285 ه-2/8/1369 راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بر اساس ماده 168 ق.م.م”

هیات وزیران در جلسه مورخ 15/7/1369 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و براساس ماده 168 قانون مالیات های مستقیم تصویب شده در سال 1366 تصویب کرد.

کلیه قراردادها و موافقت نامه های مربوط به اجتناب از دریافت مالیات مضاعف که پیش از این براساس ماده 160 قانون مالیات های مستقیم 1345 و تبصره آن بوسیله قانون گذار یا هیات وزیران به تصویب رسیده است توسط مقنن یا هیات وزیران تصویب شده است بنا به دلایل توضیح داده شده زیر ادامه پیدا می کند و مراتب بوسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی گزارش نمود :

عدم لغو این قرارداد و موافقت نامه ها از طرف کشورهای مقابل و لزوم رعایت این موضوع از نظر عرف بین المللی،مطرح بودن شرط عمل متقابل در کلیه این قراردادها و موافقت نامه ها،امکان فراهم آوردن زمینه استفاده آتی از بعضی موافقت نامه هایی که در حال حاضر به دلیل مناسبات سیاسی،مورد استفاده قرار نمی گیرند،نقش این قرارداد در توسعه فعالیت های تجاری و حمل و نقل دریایی و هوایی بین ایران و کشورهای مقابل.

تیم تخصصی ثبت کریم خان ،در کلیه زمینه های مالیاتی نظیر تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی،دفاع مالیاتی و معافیت مالیاتی وپلمپ دفاتر قانونی خدمات ارائه می دهد.

لطفاَ جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با همکاران ما در ثبت کریم خان تماس بگیرید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *