نکاتی در باب قواعد ثبت شرکت در تهران و سایر استان ها

شرکت تجاری، به قراردادی می گویند که براساس آن دو یا چند نفر توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آن ها تشکیل می گردد ، ایجاد نمایند و به موسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می شود، اختصاص دهند و در منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهم داشته باشند.

برابر ماده 20 قانون تجارت انواع شرکت های تجاری عبارتند از :

 1. شرکت سهامی
 2. شرکت بامسئولیت محدود
 3. شرکت تضامنی
 4. شرکت مختلط غیرسهامی
 5. شرکت مختلط سهامی
 6. شرکت نسبی
 7. شرکت تعاونی تولید و مصرف

قصد مقنن از ذکر اقسام شرکت های تجاری این است که شرکاء از لحاظ ثبت شرکت بتوانند با قید مقررات مربوطه و تطبیق آن مقررات با کمیت و کیفیت اشخاص و آورده های موجود شرکت خود را به یکی از اقسام یاد شده ثبت کنند. ماده 2 قانون در خصوص ثبت شرکت ها تصویب شده در سال 1310 در خصوص الزام به ثبت شرکت هایی که به فعالیت تجاری می پردازند چنین آورده است :

” کلیه شرکت های ایرانی مذکور در قانون تجارت، ( سهامی ، ضمانتی، مختلط ، تعاونی ) که در تاریخ اجرا این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود یا قانون مزبور عمل نکرده اند باید تا آخر شهریور ماه 1310 تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند والا به تقاضای مدعی العموم بدایت محلی که ثبت باید در آن جا به عمل آید محکمه، مدیران آن ها را به یکصد الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورت تقاضای مدعی العموم حکم انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد. در صورتی که مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد “.

برای آنکه شرکتی ثبت شود، رعایت یک سلسله اصول الزامی می باشد. قواعد ثبت شرکت، موضوع این مقاله می باشد. لطفاَ ثبت کریم خان را تا انتهای این مطلب همراهی نمایید.

انتخاب نام شرکت

شرکت نیز مانند شخص نامی دارد و قانون تجارت ایران نیز در خصوص کلیه شرکت ها مقرر کرده است که تحت نامی خاص تشکیل می گردند. نام شرکت میبایست شرایط ذیل را داشته باشد:

 • الف – معنا و مفهوم داشته باشد .
 • ب – ریشه فارسی بوده داشته باشد .
 • ج – مغایر با فرهنگ اسلامی نباشد
 • د – دارای سابقه ثبت باشد.
 • ه – سه سیلابی باشد.

نام شرکت در موارد ذیل تایید نمی گردد :

 • نام هایی که متعلق به تشکیلات دولتی و کشوری هستند.
 • نام هایی که در آن از اسامی،عناوین و اصطلاحات بیگانه استفاده شده باشد.
 • نام هایی که مخالف موازین شرعی،نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیحه و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشند.
 • نام یا نام اختصاری یا حروفی که رسماَ به دولت تعلق داشته باشد از قبیل ایران،کشور،ناجا،مگر با ارائه مجوز از مقام ذیصلاح دولتی.

در ادامه ثبت کریم خان در خصوص مدارک ثبت شرکت اطلاعاتی را دراختیار شما قرار می دهد.

مدارک و اطلاعات لازم جهت ثبت شرکت

 1. کپی مدارک هویتی شامل شناسنامه و کارت ملی ، گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل و اعضای هیات مدیره، کپی شناسنامه و کارت ملی و گواهی عدم سوء پیشینه بازرس اصلی و علی البدل ( در شرکت های سهامی خاص)
 2. تعیین نام شرکت ، موضوع فعالیت شرکت ، میزان سرمایه شرکت ، آدرس شرکت ( باید فقط در محدوده منطقه ثبتی باشد )، تعیین سهامداران و میزان سهام آن ها ، تعیین مدیران شرکت و سمت آن ها ( مدیر عامل ، رییس هیات مدیره ، نایب رییس هیات مدیره ) ، اسامی اشخاصی که حق امضا دارند ، تعیین بازرسین شرکت ( مخصوص شرکت های سهامی خاص)

مراحل ثبت شرکت

 1. تهیه و تنظیم مدارک لازم
 2. مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir و پر کردن اطلاعات خواسته شده در سامانه . ( این مراحل شامل تکمیل اطلاعات متقاضی ، نام و اطلاعات شخص حقوقی ، موضوع و مدت فعالیت شرکت ، اطلاعات مرکز اصلی ، سرمایه شخص حقوقی ، سمت اشخاص و ارتباط بین اشخاص ، شعب و سمت ها در شعب ، اطلاعات سال مالی شرکت، اطلاعات روزنامه شرکت و بارگذاری اساسنامه و شرکتنامه شرکت می باشد ).
 3. با طی کردن این مراحل ، کارشناس حقوقی به بررسی اطلاعات وارد شده می پردازد ، در صورتی که نقص داشته باشد برای شما درسامانه ابلاغ رفع نقص ارسال می شود و باید نسبت به رفع نقص اقدام کنید و در صورت عدم نقص اطلاعات ، آن را مورد تایید قرار می دهد .
 4. پس از اخذ رسید پذیرش اینترنتی،باید مدارک تأیید شده و پرینت شده از طریق سامانه بوسیله اعضا امضا گردد و نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها از طریق باجه های پست به شکل سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال شود.
 5. با ارسال مدارک به اداره ی ثبت شرکت ها در صورتی که صورتجلسه ی شما ناقص باشد ، برای شما ابلاغ رفع نقص ارسال می گردد و میبایست نسبت به رفع نقص اقدام نمایید و در صورتی که صورتجلسه شما مورد تایید واقع شود نهایتاً برای صدور آگهی به روزنامه ارسال می شود.

چند نکته :

 1. جهت تشکیل شرکت تجاری، حداقلی از سرمایه الزامی می باشد. حداقل سرمایه برای ثبت شرکت یک میلیون ریال می باشد .مع ذلک مبلغ سرمایه اولیه تا حدودی نشانه ای از اعتبار شرکت است.
 2. حداقل سن جهت به ثبت رسیدن شرکت 18 سال می باشد. ( سهامداران می توانند زیر 18 سال باشند اما نمی توانند عضو هیات مدیره باشند) .
 3. حداقل تعداد سهامداران جهت ثبت شرکا 2 نفر و در شرکت های سهامی خاص 3 نفر می باشد.
 4. اصولاَ مدرک تحصیلی در ثبت شرکت موثر نیست مگر فعالیت در موضوعاتی که مشروط به ارائه مدرک تحصیلی باشد.
 5. داشتن سوء پیشینه اشخاص مانعی برای ثبت شرکت نیست تنها نمی توانند جزء هیئت مدیره، مدیر عامل و یا بازرسین شرکت باشند.
 6. اعضای هیات مدیره و مدیر عامل نباید شغل دولتی داشته باشند .
 7. مدیر عامل نباید مدیر عامل شرکت دیگری باشد .
 8. محجورین و ورشکستگان و مرتکبین به جنایت، سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، اختلاس، تدلیس که براساس حکم قطعی دادگاه محکوم شده باشند نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند.

ثبت شرکت های خارجی در ایران

براساس ماده 1 قانون در خصوص ثبت شرکت ها تصویب شده در سال 1310 هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی به شمار می رود. بالعکس هر شرکتی که در ایران تشکیل نگردد و یا مرکز اصلی آن در ایران نباشد یا هر دو آن ها، شرکت خارجی به حساب می آید.

ماده 3 قانون ثبت شرکت ها برای ثبت شرکت خارجی اعم از شعبه یا نماینده شرایطی را معین نموده است :

” از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجاری یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد “.

همچنین ماده واحده قانون ثبت شرکت های خارجی تصویب شده در تاریخ 21 / 8 / 1376 اعلام می کند :

” شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود، شرکت قانونی شناخته می شوند مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع، می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چهارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند .”

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های خارجی در ایران

 1. اظهارنامه ثبت شرکت که به زبان فارسی تنظیم شده باشد.
 2. یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت
 3. یک نسخه مصدق از اختیارنامه عمده شرکت در ایران و چنانچه شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد یک نسخه مصدق از اختیارنامه هر یک از آن ها.
 4. داشتن مجوز و قرداد قانونی با یکی از وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی و یا در صورتی که شرکت خارجی باشد شرایط عملیات آن میبایست براساس امتیازات صحیح و منظمی مقرر شده باشد.

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ثبت کریم خان تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *