نظار در شرکت تضامنی

نظار در شرکت تضامنی


به موجب ماده 116 قانون تجارت شرکتی که میان دو یا چند نفر در دایر نام انحصاری جهت کاراهای تجاری با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود را شرکت تضامنی می گویند و که دارایی شرکت جهت تسویه کلیه دیون آن کفایت نکند ، هر کدام از شرکاء متعهد به پرداخت کل دیون شرکت خواهد بود و هدف از مسئولیت تضامنی همین است و به این دلیل نام گذاری شده است در شرکت تضامنی شهرت و ماهیت شرکاء در تاسیس شرکت مداخله دارد و تسویه قروض و مسئولیت شرکت به عهده آن هاست و درحالی که در نام شرکت تضامنی میبایست عبارت ( شرکاء تضامنی ) و حداقل نام یکی از شرکاء قید شود و هر زمان نام شرکت شامل نام های کلیه شرکاء نباشد میبایست سپس از نام شریک یا شرکایی که قید شده است از جمله شرکاء و یا براداران ذکر شود.

نظار در شرکت تضامنی

روش اخذ تصمیمات در شرکت تضامنی

در این موضوع قانون تجارت ، تنها در سه مورد جهت تصمیم گیری ، هم رای بودن شرکاء را نیاز است و در سایر موارد خاموش است. این موارد :

 1. بنا بر ماده 123 قانون تجارت : واگذاری سهم الشرکه هر شریک به غیر ، مشروط است به موافقت کلیه شرکاء.
 2. بنا بر ماده 135 قانون تجارت : هر شرکت تضامنی قادراست با تایید کلیه شرکاء و مراعات مقررات مربوط به شرکت های سهامی، به شرکت سهامی تغییر گردد.
 3. بنا بر ماده 136 قانون تجارت : شرط انحلال شرکت تضامنی، موافقت کلیه شرکاء است.

روش اخذ تصمیمات در شرکت تضامنی در موارد سکوت قانون

در مورد این که در دیگر موارد تصمیم گیری به چه شکل است ، سه نظر شایان ذکر است :

 1. نظر اول : این که دیگر موارد را هم با 3 مورد بالا را باهم مقایسه نماییم و در آنان هم حکم دهیم که تصمیم گیری میبایست توسط هم رای شرکاء باشد.
 2. نظر دوم : این است که قانونگذار با نظر به ارزش 3 مورد بالا در آن ها هم رای بودن شرکاء را مورد نیاز است و اکثریت جهت تصمیم گیری در مابقی موارد بستگی به اساسنامه شرکت دارد و اگر اساسنامه شرکت هم در این باره ساکت باشد، شرکت لغو است.
 3. نظر سوم : این است که قانونگذار با نظر به ارزش 3 مورد بالا در آن ها هم رای بودن شرکاء را اجباری است و اکثریت جهت تصمیم گیری در مابقی موارد بستگی به اساسنامه شرکت دارد.

به این معنی که اکثریت مابقی تصمیم گیری ها

 1. در درجه اول همان شکل که به وسیله شرکاء در اساسنامه شرکت مشخص شده است.
 2. اگر در اساسنامه مشخص خاصی نشده باشد، تصمیمات میبایست به حد نصاب آراء شرکاء دریافت گردد.

از میان سه مورد بالا ، نظر سوم بیشتر از سایر نظرات قابل قبول است.

نظار در شرکت تضامنی

برعکس شرکت با مسئولیت محدود که بودن هیات نظار در شرایطی اجباری است ، در شرکت تضامنی اجباری به بودن چنین هیاتی در قانون مشخص نشده است.

روش توزیع سود در شرکت تضامنی : ( ماده 119 قانون تجارت )

 1. در مرحله ی اول طبق ترتیبی اجرا میشود ، که در شرکت نامه تنظیم شده است.
 2. اگر شرکت نامه دستور خاصی نداشته باشد، توزیع سود به نسبت سهمی که هر شریک در سرمایه شرکت دارد ، انجام شود.

قابل توجه است که در شرکت های تضامنی هنگامی که ناشی از زیان های وارده سهم الشرکه شرکاء کاهش پیدا کند، چنانچه که این کمبود تلافی نشود است ، تسویه هر گونه منفعت به شرکاء ممنوع است. تنها در همین یک مورد است که شرکت ، شرکاء را به سرمایه و تسویه مبلغی بیشتر از آن چه که در شرکت نامه مندرج شده است، اجبار میشود. ( ماده 132 قانون تجارت )

محدودیت های شرکاء در شرکت تضامنی : ( ماده 134 ق. ت )

 1. هیچکدام از شرکا مجاز نیستند به حساب خود یا شخص دیگر ، تجارتی از نوع تجارت شرکت بنماید، فقط با موافقت کلیه شرکاء.
 2. هیچکدام از شرکا مجاز نیستند به عنوان شریک ضامن در شرکت غیری با همان نوع تجارت وارد گردد، فقط با موافقت کلیه شرکاء.
 3. هیچکدام از شرکا مجاز نیستند به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت غیری با همان نوع تجارت وارد گردد،فقط با موافقت کلیه شرکاء.

شرکت ثبت کریم خان با استفاده ازکارشناسان متخصص و مجرب و با تجربه ی موفق، با افتخار آماده ی ارائه ی خدمات درخصوص شیوه اخذ تصمیمات در ثبت تغییرات شرکت تضامنی به شما عزیزان،می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *