حاضران در جلسه مجمع عمومی شرکت تعاونی چه کسانی هستند ؟


انواع مجمع عمومی

  • مجمع عمومی عادی
  • مجمع عمومی فوق العاده

براساس ماده 33 قانون : ” مجمع عمومی عادی حداقل سالی یکبار ، پس از پایان سال مالی جهت انجام وظایف خود تشکیل می شود. در موارد ضروری، در هر موقع سال می توان مجمع عمومی عادی را به صورت فوق العاده تشکیل داد “

لازم به ذکر است که جلسه مجمع عمومی عادی به دو عنوان تشکیل می گردد ؛ سالانه و به شکل فوق العاده. جلسه سالانه مجمع عمومی عادی اجباری می باشد و تشکیل آن میبایست طی 4 ماه بعد از اتمام سال مالی صورت پذیرد.( سال مالی شرکت تعاونی در اساسنامه آن تعیین می شود ).

جلسه مجمع عمومی

جلسه مجمع عمومی را – در صورت رسمیت یافتن – مقام دعوت کننده یا نماینده وی افتتاح می نماید.در جلسه مجمع ابتدا یک رئیس، یک منشی و حداکثر دو نفر ناظر از بین اعضای شرکت انتخاب می گردند.در شرکت های تعاونی بزرگ ، یعنی شرکت هایی که تعداد اعضای آن از 500 نفر بیشتر است، تعداد نفرات هیئت رئیسه 7 نفر می باشند که این هفت نفر شامل رئیس، نایب رئیس ، منشی و 4 ناظر می باشد.ممکن است جلسه مجمع عمومی راس ساعت مشخصی رسمیت نیابد. در این حالت مقام دعوت کننده مجمع میبایست نیم ساعت بعد جلسه را برگزار کند و چنانچه به حد نصاب نرسد ،صورت جلسه ای مبنی بر عدم رسمیت جلسه تهیه و توسط حاضران امضا شود. این صورت جلسه ای ” صورت جلسه منفی ” می نامند.

حاضران در جلسه مجمع عمومی

در جلسه مجمع عمومی ممکن است افراد ذیل حاضر باشند :

  • عضو با اعضایی که اصالتاَ حضور دارند؛
  • عضو یا اعضایی که اصالتاَ از طرف خود و وکالتاَ از طرف عضو یا اعضای دیگر حضور دارند ؛
  • نماینده یا نمایندگان تام الاختیاری که خود عضو شرکت تعاونی نمی باشند؛ ولی از طرف عضو یا اعضای دیگر دارای حق حضور و حق رای هستند ؛
  • نماینده یا نمایندگان اعزامی ارگان ها و موسساتی که در شرکت تعاونی مشارکت و سرمایه گذاری نموده اند و برای نظارت و بدون حق رای در جلسه حضور یافته اند ؛
  • نمایندگانی که از جانب وزارت تعاون برای حضور در جلسه و اعمال نظارت بر صحت برگزاری مجمع عمومی و انتخابات ، بدون حق دخالت در امور اعزام شده اند. ( در مواردی که انتخاب اعضای هیئت مدیره یا بازرسان در دستور جلسه مجمع قرار داشته باشد ).

لازم به ذکر است حضور توام عضو شرکت تعاونی و وکیل یا نماینده تام الاختیار وی در مجمع ممنوع می باشد.چنانچه در جلسه مجمع عمومی به هر دلیل کل یا قسمتی از موارد دستور جلسه آگهی شده، به تصمیم گیری نینجامد، جلسه به عنوان تنفس تعطیل می شود. رئیس جلسه میبایست علاوه بر اعلام تنفس، در همان جلسه تاریخ، وقت و محل تشکیل جلسه بعدی را که نباید بیش از یک هفته از جلسه اولی فاصله داشته باشد، اعلام نماید.

در این صورت رعایت تشریفات دعوت مجدد اجباری نیست. جلسه ای که پس از اعلام تنفس تشکیل می گردد، ادامه همان جلسه قبلی به شمار می رود و بر همان اساس به رسمیت می رسد و هیئت رئیسه آن هم همان خواهد بود که در جلسه قبل از تنفس انتخاب شده اند، مگر اینکه بعضی از آن ها در مجمع عمومی پس از تنفس حضور نیافته که در این صورت به جای شخص یا اشخاص غایب فرد یا افراد دیگری انتخاب خواهند شد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *