ثبت شعبه یا شعبات شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شعبه یا شعبات شرکت با مسئولیت محدود


موسسه حقوقی ثبت کریم خان در خصوص ثبت شعبه شرکت با مسئولیت محدود اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می دهد.شرکت به گفته و مجوز اساسنامه قادراست نسبت به بوجود آوردن شعبه یا شعب گوناگون مبادرت نماید. درحالی که شعبه شرکت در زمان تشکیل شرکت مشخص شده باشد با شرکت اصلی ثبت و اطلاع می شود و مادامی که شعبه پس از این تشکیل گردد، اصلاحات در اساسنامه به شمار میرود و میبایست به تایید مجمع عمومی فوق العاده شرکت برسد و به مرجع ثبت شرکت ابلاغ شود تا بعد از ثبت جهت اطلاع همگان آگهی گردد. همین طور احتمال دارد در اساسنامه شرکت، به هیات مدیره این حق داده شود که عندالاقتضاء به به وجود آمدن شعبه یا شعباتی مبادرت نماید.

ثبت شعبه یا شعبات شرکت با مسئولیت محدود

مراحل ثبت شعبه شرکت

به همان شکل که اشاره شد، شعبه ی شرکت هم مثل شرکت اصلی میبایست در اداره ثبت شرکت ها ثبت شده و در روزنامه رسمی منتشر گردد تا بتواند به طور قانونی عملکرد های خود را شروع کند.

مراحل ثبت شعبه به شکل زیر می باشد :

 • مقرر کردن صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و هنگامی که اجازه تاسیس شعبه در اساسنامه به هیات مدیره داده شده باشد مقرر صورتجلسه هیات مدیره
 • هنگامی که جلسه با حدنصاب شرکاء تاسیس شده باشد به فراخوان دادن شرکاء طبق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با عرضه ی مدارک اجباری است .
 • هنگامی که عده ای شرکاء از 12 نفر بیشتر باشد تعیین هیأت نظار ترکیبی از سه نفر اجباری و در آغاز صورتجلسه اسم اعضای هیأت نظار نوشته شود و زیر صورتجلسه را امضاء نمایند.
 • صورتجلسه در سه نسخه مهیا و کلیه آن ها امضا و یک نسخه از آن طی زمان سه روز بعد از پذیرش نهایی در سامانه توسط پست به اداره ثبت شرکت ها فرستاده و سپس بارکد پستی در سیستم درج گردد.
 • شرکا اسم خود را همراه با قید سمت و مقدار سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضا نمایند.

شایان ذکر است تمام تشریفات پذیرش صورتجلسات به وسیله سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir انجام میشود.

در زمان نبود نقص و مشکلات در مدارک فرستاده شده ، درخواست کننده باید به اداره ثبت شهرستان مرتبط برای ثبت و دریافت شماره ثبت و دریافت آگهی تأسیس شعبه حضور داشته باشند.، متصدی اداره ، دستور ثبت در دفتر اندیکاتور ثبت شرکت ها را صادر نموده و اطلاعات در دفتر تاسیس شعبه شرکت ثبت می شود و پیش نویس آگهی تاسیس شعبه، برای نوشتن به اتاق تایپ فرستاده می گردد تا در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مندرج گردد شود. ( هزینه تاسیس شعبه همان هزینه تاسیس شعبه در مرکز اصلی شرکت می باشد)

ماده 38 قانون آیین دادرسی مدنی تنظیم کرده است که اگر شرکت دارای شعب گوناگون در جاهای متفاوت باشد ادعای حاصل تعهدات هر شعبه با افراد خارج میبایست در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله درآن وجود دارد اقامه شود فقط آنکه شعبه ذکر شده نابود شده باشد که در این زمان ادعای مذکور هم در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد. شایان ذکر است ، مرکز اصلی شرکت همان مرکز اداره آن می باشد که اغلب مجامع عمومی در آن جا تشکیل و مدیران و بازرسان در آن جا انجام وظیفه می نمایند.

در حالی که ، مرکز اصلی شرکت مکان شرکت است که از نظر اعلام اخطاریه ها و شکوائیه و اوراق رسمی مهم است و اگر شرکت غیر از مرکز اصلی چند مرکز دیگر برای کارکرد فنی یا انبار و غیره داشته باشد از دید درجات قانونی و اشخاص ثالث تنها مرکز اصلی در معرض توجه بوده و دیگر مراکز مرتبط به ارتباطات داخلی شرکت است.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شعبه

مدارک مورد نیاز برای ثبت شعبه به شکل زیر است :

 1. عرضه ی اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده با امضاء هیات رئیسه اجباری است.
 2. عرضه ی فهرست حاضرین در مجمع
 3. عرضه ی برگ نمایندگی نمایندگان اشخاص حقوقی ( مادامی که سهامداران شرکت اشخاص حقوقی باشند)
 4. عرضه ی اصل آگهی دعوت مادامی که مجمع نام برده با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد.
 5. تصویر شناسنامه مدیر شعبه
 6. تسلیم مدارک ثبتی شرکت از قبیل تصویر اساسنامه و شرکت نامه و درخواست نامه
 7. تسلیم مجوز از مرجع صلاحیت دار در هنگام نیاز
 8. تسلیم وکالتنامه رسمی مادامی که امور ثبتی به وسیله ی وکیل اجرا می شود.

نمونه صورتجلسه تأسیس شعبه شرکتهای با مسئولیت محدود

نام شرکت………………………………… شماره ثبت ………………… و شناسه ملی …………………….. سرمایه ثبت شده ……………………… ریال در تاریخ ………… ساعت …….. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت تأسیس شعبه بشرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء میزان سهم الشرکه

 1. خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه
 2. خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه
 3. خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه
 4. خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

ضرورت تأسیس شعبه در شهرستان ………………………. مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه مقرر گردید که شعبه شرکت در شهرستان …………………. به آدرس: خیابان……………………………… کوچه …………………… پلاک ………………. کدپستی : ………………………. تعیین و خانم / آقای …………………… به شماره ملی …………………………… فرزند ……………………. متولد ………….. .به سمت مدیر شعبه تعیین شدند.

به خانم / آقای ………………………………… احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق النسب و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

 1. خانم / آقای ……………………………. امضاء
 2. خانم / آقای ……………………………. امضاء
 3. خانم / آقای ……………………………. امضاء

نکته : کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.

موسسه حقوقی ثبت کریم خان مجموعه ای متشکل از برترین متخصصان و مشاوران در ثبت شعبه یا شعبات شرکت با مسئولیت محدوددر خدمت شما بزرگواران باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *