تصفیه و انحلال شرکت با مسئولیت محدود


شرکت با مسئولیت محدود،جز رایج ترین شرکت های بازرگانی در کشور ما است که اصولاً میان اعضای یک خانواده یا افراد فامیل و یا دوستان و آشنایان شکل می گیرد.طبق ماده 94 قانون تجارت،شرکت با مسئولیت محدود شرکتی می باشد که میان دو یا چند نفر جهت امور تجارتی شکل گرفته و هر کدام از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام و یا قطعات سهام تقسیم شده باشد تنها تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

براساس ماده 100 هر شرکت با مسئولیت محدود که بر خلاف مواد 96 و 97 (پرداخت سرمایه نقدی و تقویم سرمایه غیر نقدی شرکاء) تشکیل گشته باشد باطل و فاقد اعتبار است اما شرکاء در برابر اشخاص ثالث مجاز استناد به این بطلان نمی باشند.

شرکت با مسئولیت محدود،همانند سایر شرکت ها،در صورت وجود مواردی که در ادامه قید خواهد شد منحل می گردد.انحلال شرکت با مسئولیت محدود ممکن است یا طبق علل عام انحلال شرکت ها باشد یا بنا به دلایلی که مخصوص این نوع شرکت است.

براساس ماده 114 ق.ت عوامل انحلال شرکت با مسئولیت محدود عبارتند از:

 1. انقضای مهلت تعیین شده در اساسنامه برای مدت فعالیت شرکت
 2. زمانی که ماموریت شرکت خاتمه یافته و یا رخ دادن ماموریت شرکت غیر ممکن شده باشد.
 3. ورشکستگی شرکت
 4. تصمیم گیری سهامدارانی که بیشتر از نصف سرمایه شرکت متعلق به آنهاست.
 5. در صورت تقاضای انحلال یکی از شرکاء در زمانی که سرمایه شرکت به سبب زیان های بی وقفه به نصف و یا کمتر از نصف سرمایه اولیه کاهش پیدا کند.
 6. در صورت فوت یکی از شرکاء براساس تشخیص اساسنامه.

در ادامه موسسه حقوقی ثبت کریم خان مدارک مورد نیاز انحلال شرکت با مسئولیت محدود جهت تقدیم به اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری را به شما ارائه می دهد.

مدارک لازم برای انحلال شرکت با مسئولیت محدود برای ارائه به اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

 1. اصل صورتجلسه انحلال شرکت
 2. آخرین روزنامه رسمی شرکت
 3. فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکاء انتخاب شده باشد.
 4. ارائه مستند دایر بر ارسال دعوت نامه چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با حد نصاب اکثریت تشکیل شده باشد.

(نمونه)

صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود
نام شرکت……………………………………..
شماره ثبت:…………………………………..
سرمایه ثبت شده:……………………………
مجمع عمومی فوق العاده شرکت ……………. با مسئولیت محدود در ساعت………………..روز ……………………مورخه …………………..در محل شرکت با حضور (اکثریت شرکاء/کلیه شرکاء) تشکیل و نسبت به انحلال شرکت اتخاذ تصمیم شد.
1.در خصوص انحلال شرکت بحث و بررسی به عمل آمد و انهایه مقرر گردید که شرکت منحل شود.
2.آقای/خانم………………………….به آدرس………………………..به سمت مدیر تصفیه انتخاب و مدیر تصفیه ضمن اعلام قبولی سمت،اقرار به دریافت کلیه اسناد،مدارک و دفاتر و دارایی های شرکت می نماید.
3.آقای/خانم…………………(احدی از شرکا مدیر تصفیه،وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام کند.
نام و نام خانوادگی شریک:
میزان سهم الشرکه:
امضاء
تصفیه شرکت:
بعد از انحلال شرکت،کار تصفیه آن شروع می شود.

برای اطلاع از مراحل عملیات تصفیه با ثبت کریم خان همراه باشید.

 • وصول مطالبات شرکت
 • نقد کردن دارایی شرکت
 • پرداخت دیون شرکت
 • تقسیم دارایی باقیمانده شرکت بین شرکاء

در شرکت با مسئولیت محدود امر تصفیه براساس ماده 213 ق.ت برعهده مدیران شرکت است؛مگر اینکه اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری معین کرده باشد.

وظایف مدیر یا مدیران تصفیه

بنابر ماده 205 قانون تجارت ، مدیران شرکت که برای تصفیه معین می شوند،میبایست اسامی خود را به اداره ثبت شرکت ها اعلام دارند.(مدیر تصفیه در حکم وکیل شرکاء است و حتی مدیر ذکر شده می تواند بواسطه دادگاه انتخاب شود.از دیگر وظایف مدیر یا مدیران تصفیه رسیدگی به حساب های شرکت و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان به هنگام انحلال آن،اجرای تعهدات شرکت،وصول مطالبات و نقد کردن دارایی شرکت و پرداخت دیون شرکت و تقسیم دارایی باقیمانده بین شرکاء می باشد.

مسئولیت مدنی و جزایی مدیران تصفیه

در صورتی که مدیران تصفیه از مقررات قانونی و یا اساسنامه تخلف داشته باشد و از این تخلف ضرری متوجه اشخاص ذی گردد،متضرر می تواند بعد از اثبات تقصیر فاعل زیان و رابطه سببیت بین فعل زیان آور و ضرر وارد شده تقاضای جبران خسارت وارده را بنماید.
از لحاظ جزایی چنانچه مدیران تصفیه بر خلاف قوانین عام،مرتکب جرایمی از جمله خیانت در امانت،کلاهبرداری و … می گردند،براساس مقررات پیش بینی شده تعقیب و مجازات خواهند شد.

مسائل مربوط به شرکت های تجارتی از ابتدای تاسیس تا انحلال را در مجموعه مطالب ثبت کریم خان دنبال کنید…

“ثبت کریمخان،همراهی مطمئن در امور ثبتی شما”

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *