مقررات انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون

مقررات انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون


مقرراتی در خصوص انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون

در این بخش موسسه ثبت شرکت کریم خان به بررسی مقرراتی در خصوص انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون می پردازد.

قوانینی در زمینه انتخابات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون با استفاده از دستورالعمل مربوط بدین شرح می باشد:

  1. نامزدهای عضویت در هیئت مدیره یا سمت بازرسی یا مدیریت عامل در شرکت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی و همچنین نامزدهای عضویت در هیئت مدیره و هیئت بازرسی در اتاق های تعاون،میبایست شرایط موجود در ماده 38 قانون بخش تعاونی و شرایط ذکر شده در اساسنامه مورد عمل را داشته باشند.
  2. مرجع بررسی صلاحیت نامزدهای اتاق های تعاون،اتحادیه های تعاونی و از آن گروه از شرکت های تعاونی که وزارت تعاون معین کرده و اعلام می نماید،از نظر واجد شرایط بودن،کمیسیون هایی هستند که تشکیل آن ها در دستورالعمل ذکر شده پیش بینی شده است.( بررسی صلاحیت نامزهای عضویت در هیئت مدیره یا بازرسی شرکت های تعاونی الزامی نیست.وزارت تعاون بر اساس شرایط اقتصادی،اجتماعی،مقتضیات محلی و … اسامی شرکت های تعاونی را که میبایست صلاحیت نامزدهای سمت های ذکر شده در آن ها در کمیسیون های مربوط،مورد بررسی و تایید قرار گیرد تعیین و اعلام می نماید .)
  3. هیئت مدیره اتاق های تعاون و تعاونی های فوق میبایست،حداکثر در عرض پنج روز بعد از پایان مهلت ثبت نام داوطلبان نامزدی،نسخه ای از درخواست ثبت نام و مدارک هر یک از آن ها را به همراه اعلام نظر خود،برای طرح در کمیسیون مربوط به وزارت تعاون ارسال نمایند.در اتاق های تعاون و تعاونی های در حال تاسیس،” هیئت موسس ” امور ذکر شده را بر عهده دارد.
  4. داوطلبان نامزدی میبایست حداکثر یک هفته پس از تاریخ انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی عادی تعاونی ها و مجمع نمایندگان اتاق های تعاون،درخواست کتبی خود را برابر فرم مربوط به تعاونی یا اتاق تعاون ارائه نموده و به اخذ رسید بپردازند.هر یک از داوطلبان نامزدی عضویت در هیئت مدیره یا هیئت بازرسی اتحادیه های تعاونی،باید همراه درخواست خود حداقل از یکی از تعاونی های عضو اتحادیه،به ارائه نامه ای رسمی شامل پیشنهاد نامزدی خود بپردازد.
  5. دبیر کمیسیون میبایست در مدت سه روز بعد از وصول درخواست ها و مدارک داوطلبان نامزدی یا شکایات ( رسیدگی به شکایات مربوط به انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون نیز بر عهده این کمیسیون هاست) ،به صورت کتبی اعضای کمیسیون را به تشکیل جلسه دعوت نماید.جلسات کمیسیون باید یک هفته پس از آن تشکیل شود.
  6. تایید یا رد صلاحیت داوطلبان نامزدی،به واسطه رای موافق اکثریت اعضای کمیسیون انجام می شود.تصمیم کمیسیون قطعی بوده و میبایست اجرا گردد و باید بلافاصله به وسیله دبیر کمیسیون به وزارت تعاون اطلاع رسانی گردد.
  7. وزارت تعاون فهرست اسامی نامزدهایی که توسط کمیسیون ها تایید شده اند را حداکثر تا یک هفته پیش از برگزاری مجمع عمومی تعاونی ها یا مجمع نمایندگان اتاق های تعاون به تعاونی یا اتاق تعاون مربوطه،اطلاع می دهد تا مجامع آن ها از میان اسامی اعلام شده،اعضای هیئت مدیره و بازرسان و اعضای هیئت بازرسی را برگزینند. در صورتی که در مدت یاد شده فهرست اسامی نامزدهای تایید شده به تعاونی یا اتاق تعاون مربوطه اطلاع رسانی نشود،آن ها می توانند اسامی تمامی داوطلبان را به عنوان نامزد اعلام نمایند.
  8. شکایت از انتخابات میبایست به صورت کتبی حداکثر طی 5 روز از برگزاری مجمع عمومی عادی در تعاونی ها و مجمع نمایندگان در اتاق های تعاون،به وزارت تعاون ارائه گردد. وزارت تعاون شکایات وارده در خصوص تمام مراحل انتخابات را برای رسیدگی به دبیرخانه کمیسیون ارائه می دهد. تصمیمات کمیسیون در خصوص شکایات میبایست در عرض ده روز اعلام گردد در غیر این صورت عمل صدور مجوز 4 ثبت نتیجه انتخابات،در اداره ثبت جایز است.
  9. تایید صلاحیت مدیر عامل اتحادیه های تعاونی و آن دسته از شرکت های تعاونی که وزارت تعاون تعیین و اعلام می کند و نیز صلاحیت دبیرکل اتاق تعاون مرکزی و دبیر اتاق تعاون استان و شهرستان،از لحاظ دارا بودن شرایط مقرر در ماده 38 قانون بخش تعاونی بر عهده کمیسیون های ذکر شده می باشد.هیئت مدیره اتاق تعاون نیز وظیفه انتخاب مدیران عامل و دبیران اتاق های تعاون را دارند.هیئت مدیره میبایست مشخصات فرد برگزیده شده را برای طرح و بررسی در کمیسیون مرتبط با وزارت تعاون ارسال کند.پس از یک هفته نظر کمیسیون ابلاغ خواهد شد؛ در غیر این صورت صلاحیت مدیر عامل منتخب،تایید شده محسوب می شود.

در بخش هایی نظیر اتاق تعاون، انتخاباتی صورت می گیرد که این انتخابات مقررات خاصی دارند،در این مطلب موسسه ثبت شرکت کریم خان در خصوص این قوانین توضیح می دهد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *